Ücretsiz Numaralar (0800)

Müşteri memnuniyeti için, Türk Telekom 800'lü hatları seçin.

ÇEŞİTLİ ÜCRETLER


Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %15 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahildir.

Bağlantı Ücreti (TL)
İrtibat numarası için her hat ve tranktan 88.00
Erişim numarası ücreti 459.00
Aylık Ücret (TL)
İrtibat numarası için her hat ve tranktan aylık Hattın Sabit Ücreti
Konuşma Ücretleri (TL)
800’lülere doğru yapılacak aramaların ücretlendirme periyodu
60 sn/1 kontör
Nakil Ücreti 7.50

SERVİS ÜCRETLERİ


Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %15 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahildir.

0800 Arama (aranan taraf – krş/dk)
ŞirketHATT 9.86
KonuşkanHATT 9.86
StandartHATT 10.28
Ev Avantaj Uzun 10.28
Ev Avantaj Akşam 10.28
Ev Avantaj 200 15.00
Ev Avantaj 300 15.00
Ev Avantaj 600 15.00
Ev Avantaj Sınırsız 15.00
İş Avantaj 200 15.00
İş Avantaj 300 15.00
İş Avantaj 600 15.00
FiksHATT 10.48

PEŞİNAT:

 • Ücretsiz Aranır Telefon abonesi olmak isteyenlerden, ilk müracaatları sırasında bağlantı ücretine mahsup edilmek üzere bağlantı ücretinin ¼’ ü tahsil edilir. Sözleşme esnasında, o günkü bağlantı ücretinin ¾ ‘ü tahsil edilir. (Erişim numarasından peşinat alınmaz.)
 • Talebin hemen karşılanması halinde veya Resmi Dairelerin taleplerinde peşinat alınmaz.

İrtibat Numarası İçin;

Bağlantı
 • İrtibat Numarası için; her hat ve tranktan bağlantı ücreti peşin alınır.
 • Sayısal trank irtibatları 30 ve katları şeklinde 2 Mbit/sn portlar üzerinden yapılır ve her port için trank bağlantı ücretinin 30 katı alınır.
 • Mevcut bir telefonun ücretsiz aranır telefona dönüştürülmesinden bağlantı ücreti farkı alınır.
 • Ücretsiz aranır telefonun normal bir telefona dönüştürülmesinde ücret iadesi yapılmaz.
 • Farklı santraldan numara alan ücretsiz aranır telefonlar, normal telefonda olduğu gibi durumuna göre uzak mesafe işlem ve ücretine tabi tutulur.
Aylık Ücret
 • Ay içerisinde abone olanlardan aylık ücret bağlantı tarihi itibariyle 1 ay 30 gün hesabıyla oranlanarak fatura ile tahsil edilir.
Erişim Numarası İçin
 • Erişim numarası ücreti peşin olarak alınır.
 • Son üç veya dört rakamın aynı olması halinde erişim ücretinin dört katı,
  (Örn: 800 0111, 800 11 11 vs.)
 • İkişer rakamın aynı olması halinde erişim ücretinin üç katı,
  (Örn: 8001133, 8000202 vs.)
 • Numaraların müşteri tarafından seçilmesi halinde erişim ücretinin iki katı,
 • Sıradan verilmesi halinde erişim ücreti,
  Alınır.
 • Numara değişikliği taleplerinde, eski numaranın kategorisi ile yeni numaranın kategorisi arasında bağlantı ücreti farkı var ise, aradaki fark numara değişikliği ücreti olarak alınır.
 • Yeni numaranın kategorisindeki ücret aynı veya düşük ise normal telefonda olduğu gibi numara değişikliği ücreti alınır.

ÜCRETSİZ ARANIR TELEFONUN ISDN ÜZERİNDEN VERİLMESİ

Bağlantı Ücreti

BA üzerinden verilmesi halinde de, 800’lü numaraların bağlantı ücreti alınır.

PA üzerinden verilmesi halinde ise 800’lü numaraların bağlantı ücretinin 30 katı peşin olarak alınır.

Erişim Numarası ücreti

Erişim Numarası ücreti peşin olarak alınır.

Aylık Ücret:
 • ISDN tarife paketine göre ücret uygulanır.
 • Mevcut hatların (PSTN veya ISDN) 800’lü numara olarak kullanılması taleplerinden 800’lü numaralara göre bağlantı ücreti farkı alınır.
 • 800’lü numara olarak kullanılan hatların (PSTN veya ISDN) normal telefon hattına (PSTN veya ISDN ) dönüştürülmesi taleplerinde ücret iadesi yapılmaz.
 • 800’lü numaranın altında çalışan ISDN PA hatlarına, ISDN PA paketine göre tarife uygulanır.
 • Diğer hususlar için ISDN tarifesi mevzuatı uygulanır.
 • Ücretsiz aranır telefonlara doğru yapılan her türlü arama ücreti, ücretsiz aranır telefona kayıt ve tahakkuk ettirilir.
 • NMT şebekesinden 800 Ücretsiz Aranır Telefonlara doğru yapılan aramalar, kendi tarifesinde belirtilen kontör atış periyoduna göre ücretlendirilir.
NAKİL

Ücretsiz aranır telefonların il içi ve iller arası nakil talepleri kabul edilir ve nakil ücreti fatura ile tahsil edilir. Aynı il sınırları içerisindeki nakil taleplerinde 800’lü numara değiştirilmez.

ABONELİKTEN VAZGEÇME

Abonelikten vazgeçilmesi durumunda, kullanılmayan süreye ait aylık ücret 1 ay 30 gün hesabı ile oranlanarak iade edilir.

DEVİR

Devir koşulları PSTN’de ve ISDN’de olduğu gibidir.