Ücretsiz Numaralar (0800)

Müşteri memnuniyeti için, Türk Telekom 800'lü hatları seçin.

ÇEŞİTLİ ÜCRETLER


TEK SEFERLİK ÜCRETLER

Erişim Ücreti:
 • 0800’lü numaralar için başvuruda ödeyeceğiniz erişim ücreti, numaranın tipine göre farklılaşır.
  • Numaranızın son üç veya dört rakamının aynı olması halinde erişim ücretinin dört katı, (Örn: 800 0111, 800 11 11 vs.)
  • Numaranızın ikişer rakamının aynı olması halinde erişim ücretinin üç katı,
  (Örn: 8001133, 8000202 vs.)
  • Numaranızı siz seçmek isterseniz erişim ücretinin iki katı,
  • Numaranızın otomatik belirlenmesi durumunda yalnızca erişim ücreti alınır.
 • Numara değişikliği taleplerinde, eski numaranın kategorisi ile yeni numaranın kategorisi arasında bağlantı ücreti farkı var ise, aradaki fark numara değişikliği ücreti olarak alınır.
 • Yeni numaranın kategorisindeki ücret aynı veya düşük ise normal telefonda olduğu gibi numara değişikliği ücreti alınır.
Bağlantı Ücreti:
 • 0800’lü numaranız için kullanacağınız her hat için alınacak bağlantı ücretleri ilk faturanıza yansıtılır.
 • 0800’lü numaranız için kullanacağınız hatları, mevcut hatlarınız (Telefon veya TT Dijital Çoklu Hat hizmetleri) içinden seçmeniz durumunda, iki bağlantı ücreti arasındaki fark alınır.

AYLIK ÜCRETLER

 • 0800’lü numaranız için kullanacağınız her hat için aylık tarife ücreti ödenir.  Tarife detayları için tıklayınız.
 • 0800’lü numaranıza gelen aramalar, StandartHATT tarifesinin şehir içi dakika ücreti ile ücretlendirilir.            

Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %15 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahildir.

Bağlantı Ücreti (TL)

İrtibat numarası için her hattan

88.00

Erişim numarası ücreti

459.00

Aylık Ücret (TL)

İrtibat numarası için her hattan aylık

Hattın Sabit Ücreti

Konuşma Ücretleri (TL)

800’lülere doğru yapılacak aramaların ücretlendirme periyodu

60 sn/1 kontör

Nakil Ücreti

7.50

ÜCRETSİZ ARANIR TELEFONUN ISDN ÜZERİNDEN VERİLMESİ

Bağlantı Ücreti

BA üzerinden verilmesi halinde de, 800’lü numaraların bağlantı ücreti alınır.

PA üzerinden verilmesi halinde ise 800’lü numaraların bağlantı ücretinin 30 katı peşin olarak alınır.

Erişim Numarası ücreti

Erişim Numarası ücreti peşin olarak alınır.

Aylık Ücret:
 • ISDN tarife paketine göre ücret uygulanır.
 • Mevcut hatların (PSTN veya ISDN) 800’lü numara olarak kullanılması taleplerinden 800’lü numaralara göre bağlantı ücreti farkı alınır.
 • 800’lü numara olarak kullanılan hatların (PSTN veya ISDN) normal telefon hattına (PSTN veya ISDN ) dönüştürülmesi taleplerinde ücret iadesi yapılmaz.
 • 800’lü numaranın altında çalışan ISDN PA hatlarına, ISDN PA paketine göre tarife uygulanır.
 • Diğer hususlar için ISDN tarifesi mevzuatı uygulanır.
 • Ücretsiz aranır telefonlara doğru yapılan her türlü arama ücreti, ücretsiz aranır telefona kayıt ve tahakkuk ettirilir.
 • NMT şebekesinden 800 Ücretsiz Aranır Telefonlara doğru yapılan aramalar, kendi tarifesinde belirtilen kontör atış periyoduna göre ücretlendirilir.
NAKİL

Ücretsiz aranır telefonların il içi ve iller arası nakil talepleri kabul edilir ve nakil ücreti fatura ile tahsil edilir. Aynı il sınırları içerisindeki nakil taleplerinde 800’lü numara değiştirilmez.

ABONELİKTEN VAZGEÇME

Abonelikten vazgeçilmesi durumunda, kullanılmayan süreye ait aylık ücret 1 ay 30 gün hesabı ile oranlanarak iade edilir.

DEVİR

Devir koşulları PSTN’de ve ISDN’de olduğu gibidir.