Arabağlantı ücretlerinde indirim kampanyası

21.12.2011 tarih ve 2011/DK-07/657 sayılı Kurul Karan ile;

Türk Telekomünikasyon A.Ş.(Türk Telekom)’nin 02.12.2011 tarihli ve 2739 sayılı yazısı ile Kurumumuza ilettiği, 24.03.2011 tarih ve 2011/DK-07/146 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Sabit Telefon Hizmeti işletmecilerine yönelik arabağlantı indirim kampanyasının 2012 yılının sonuna kadar uzatılmasına ilişkin teklifin,

  • Kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke, altyapı ve hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması,
  • Hizmetin kullanımının teşvik edilmesi yönüyle elektronik haberleşme hizmetleri arzı ve yeni yatırımların özendirilmesi,
  • Serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması

hususları göz önünde bulundurularak, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 6, 13 ve 14'üncü maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği'nin 5 ve 12'nci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında onaylanması, söz konusu arabağlantı indirim kampanyasının 2012 yılının sonuna kadar uzatıldığına ilişkin bilgilendirmenin işbu Kurul Kararı'nın tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde Türk Telekom 'un internet sayfasında yayımlanması hususları karara bağlanmıştır.