İş Avantaj Tarifelerinde Fırsat Kampanyaları

Şirketimizin kurumsal müşterilerine yönelik olarak hizmete sunduğu İş Avantaj Tarifelerinde Fırsat Kampanyaları 01.05.2016 tarihine kadar yeniden yürürlüktedir.

1) Aşağıdaki İş Avantaj BİZ veya Her Yöne tarifelerine geçiş yapan veya bu tarifelerden birinde abonelik başlatan tüzel abonelerimize,12 ay taahhüt vermeleri durumunda, taahhüt süresi boyunca tarife paketi ücretleri %8, 24 ay taahhüt vermeleri durumunda ise %12 indirimli olarak yansıtılacaktır.

İş Avantaj BİZ 300/600/1.000/1.500/2.000
İş Avantaj Her Yöne 200/300/600/1.000/1.500/2.000/5.000
Kamuya Özel BİZ 300/600/1.000/1.500/2.000
Kamuya Özel Her Yöne 100/200/300/600/1.000/1.500/2.000/5.000

2) Mevcutta TT İş Avantaj tarifelerinden faydalanan tüzel abonelerimizin, mevcut paketlerini aşağıdaki İş Avantaj BİZ veya Her Yöne tarifelerinden birindeki üst paketlerden herhangi birine;12 ay taahhüt vererek geçirmeleri durumunda taahhüt süresi boyunca geçiş yaptıkları tarife paketi ücretleri %10 indirimli, 24 ay taahhüt vererek geçirmeleri durumunda ise %15indirimli olarak yansıtılacaktır.

*İş Avantaj BİZ 300/600/1.000/1.500/2.000
*İş Avantaj Her Yöne 200/300/600/1.000/1.500/2.000/5.000

Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerimizin 01 Mayıs 2016 tarihine kadar TT Ofislerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

*Kamu Kurum ve Kuruluşları için İş Avantaj BİZ tarifeleri Kamuya Özel BİZ, İş Avantaj Her Yöne tarifeleri ise Kamuya Özel Her Yöne tarife isimleri ile uygulanmaktadır.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GEÇİŞ/UPSELL KAMPANYASI’NA YÖNELİK DUYURU

1 Temmuz 2013 tarihinden önce Türk Telekomünikasyon A.Ş. Geçiş/Upsell Kampanyası’na ilişkin Taahhütname’yi imzalamış olan ve halen taahhüdü devam eden Abonelerimiz açısından aşağıdaki kural geçerli olacaktır:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) uyarınca, Taahhüt Süresi tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda, Kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği indirimli Tarife Paketi’nin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), Abone’nin Kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim tutarlarının toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, Abone, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür*.

(* Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı isteme hakkını saklı tutar.)

Kampanya Başlangıç Tarihi: 20.05.2014
Kampanya Bitiş Tarihi: 01.05.2016

Kampanya ile ilgili taahhütname için tıklayınız. Pdf