Türk Telekom Hakkında

TT Satınalma Grubu; Türk Telekom ihtiyaçlarının kalite, zaman, fiyat optimizasyonu çerçevesinde karşılanması amacıyla, dünya standartlarında modern satınalma yöntemlerini kullanarak alanında uzman ve deneyimli kadrosu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda, bütüncül bir satınalma yaklaşımı ile talebin oluşumundan ihtiyacın karşılanmasına kadar geçen süreçte; satınalma performansını yükseltmek, Şirket karlılığına katkıda bulunmak ve operasyonel esnekliği sağlamak için tedarikçileri ile yakın işbirliği kurmak stratejisiyle hareket etmektedir.

Hedeflerimiz:

Teknolojideki gelişmelerin ve müşteri beklentilerindeki değişimlerin hızla yaşandığı ve yoğun bir rekabet ortamının var olduğu günümüz koşullarında, satınalma fonksiyonunun da bu paralelde gelişmesi ve kendini yenilemesi kaçınılmaz hale gelmektedir. TT Satınalma Grubu, telekomünikasyon sektöründeki bu hızlı değişimi etkin ve esnek satınalma süreçleri ile desteklemektedir. Bu süreç içerisinde, stratejik tedarikçileri ile yakın işbirliği kurarak, satınalma performansını yükseltirken tedarikçilerinin de gelişimini destekleyerek alternatif çözüm önerileri ile ihtiyacın en optimum şekilde karşılanmasını hedeflemektedir.  

Türk Telekom Tedarikçisi olabilmek için "Tedarikçi Ön Başvuru Formu"