Web sitemiz size daha iyi bir deneyim sağlamak adına yeni web teknolojileriyle hazırlandı. Sitemizi en iyi şekilde görüntülemek için tarayıcınızı güncelleyebilir ya da güncel başka bir tarayıcıyı deneyebilirsiniz.

KAPAT

5G Teknolojisi ile Hızlı Dijital Dönüşüm

Günümüz dijital çağı içerisinde, mobil ağlar üzerinden işleyen uygulamaların ve servislerin altyapı ihtiyaçları giderek artış gösterir. Haberleşme teknolojileri yaşamın her alanına yayılırken, yapay zeka sistemleri ile her nesne için haberleşme becerisi oluşturulmaktadır. Türk Telekom 5G teknolojisi, teknoloji alanında duyulan eksikliği ve ihtiyaçların giderilmesini karşılamak amacıyla kullanıcılara sunulur.

5G teknolojisi, nesnelerin interneti IoT “Internet of Things” sürecini hızlandırmayı hedefler. Kitlelerin iletişim hâlinde olma talebi, dijital dönüşüm döngüsünü de ileriye taşır. 5. nesil olarak da ifade edilen 5G teknolojisi ile haberleşmenin güncel aşamaları bir üst seviyeye çıkar. 5G beyaz kitap içerisinde de belirtildiği üzere, 5. nesil teknoloji müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlar.

Türk Telekom 5G ile Hayata Geçirilecek Dönüşümler

Mevcut ve güncellenen her nesne için haberleşme yeteneğinin kazandırılmasını destekleyen 5G teknolojisi, 10 Gbps düzeyindeki üstün hız kapasitesini de gündeme getirmiştir. 5G teknolojisi ile bağlantı gecikmelerinin 1 milisaniyenin altına düşürülmesi öngörülür ve 5. nesil internet teknolojisi ile milyarlarca kullanıcının düşük hızlarda bağlantılarla, temel ihtiyaçlarını gidermesi de mümkündür. Türk Telekom 5G ile sağlanacak hizmetler şunlardır:

  • Kablosuz bağlantılar.
  • Yazılım tanımlaması ile entegre işleyen ağ mimarileri.
  • Ağ fonksiyonlarının sanallaştırma çalışmaları.
  • Milimetrik düzeyde dalga haberleşmeleri.
  • Birden çok kullanımlı ve akıllı antenler.
  • Big Data ve yapay zeka sistemleri.
  • M2M “Makineden makineye iletişim”.
  • Yeşil iletişim.

5G teknolojisi ve getirdiği yeniliklerin 2020 ve 2030 yılları arasındaki 10 yıllık periyotta yaygın şekilde kullanılması öngörülür.

5G Öncesi ve Sonrası

İnternetin dönüşüm süreci içerisinde yer alan 2G, 3G, 4G ve son olarak 5G, farklı nesillerde ilerleme göstermiştir. 2. nesil ve sonrası internet teknolojileri, global ölçekte ve şirket bazında yaşanan rekabet ile hızlanmıştır. Günümüzde ise hem kullanıcı hem de uluslararası ölçeklerde artmaya başlayan ihtiyaçların karşılanması için çalışılması, dijital dönüşümün farklı şekilde gerçekleşmesine neden olur.

Müşteri memnuniyeti araştırmaları kapsamında ortaya çıkan ihtiyaç ve talepler, 5G teknolojisi ile karşılanacaktır. 5G beyaz kitap içerisinde yer alan bilgilerde de vurgulandığı üzere, yeni nesil internetin yaşamın her alanına entegre edilmesi beklenmektedir. 5G teknolojisi gündeme gelene dek yaşanan süreç, ortalama olarak 35 yıl sürmüştür ve 1G olarak bilinen ilk internetin kullanımı, ABD eyaletlerinde başlamıştır. 1. nesil internet, güncel sistemlere yeni hücre yapılarının getirilmesinin önünü açan teknolojilerden biridir. Söz konusu dönemde internet kullanımı, analog sistemler üzerinden işlenerek gerçekleştirilmiştir.

Sürecin devamında gündeme gelen 2G teknolojisi ile gelen Roaming özelliği, internet kullanımına farklı bir akış sağlamayı başarmıştır. 2001 yılı itibarıyla kullanıma sunulan 3G teknolojisi ise küreselleşmeyi mümkün kılan gelişmelerden biridir. 4G teknolojisi ise LTE Evolution, 4,5G ise LTE Advanced standartları üzerine inşa edilmiştir. 5G teknolojisi tüm süreci bir anda hızlandırarak, mevcut ihtiyaçları karşılayacak altyapı ile kullanıcılara sunulmaya hazırlanmaktadır.

5G Teknolojisi Kullanıcılara Neler Kazandıracak?

Türk Telekom 5G sistemleri, mevcut mobil cihazların, yapay zeka destekli ürünlerin ve iş yaşamını şekillendiren bileşenlerin performansını artırmayı hedefler. Müşteri memnuniyeti kapsamında tüm ihtiyaçların giderilmesini amaçlayan 5G teknolojisi, dijital dönüşüm sürecini farklı bir boyuta taşımıştır. Bu teknolojinin sunacağı faydalar aşağıda ifade edilmiştir.

Yüksek Hızda İnternet                  

Mevcut internet kullanım performansını artıran Gigabayt ve üzerindeki hızlar, teknolojinin ortaya çıkardığı en üst seviye çözünürlüğe sahip içeriklere ulaşma şansı tanır. 5G teknolojisi, yapay zeka destekli sanal gerçeklik “VR” uygulamalarının yaygın şekilde kullanılmasını da destekler. 5G teknolojisi ile mümkün hâle gelen 10 Gbps ve üzeri hız seçenekleri, bulut teknolojilerinin ve servislerinin hizmet ağını da genişletir.

Bağlantı Gecikmelerinde Azalma

Günümüzde kullanılan 4G ve 4,5G teknolojileri, mevcut sistemleri bir noktaya kadar destekleyebilir ve teknolojik ürün ağının kullanım alanlarının genişlemesi, güncel hızların yetersizliğini gösteren en önemli kanıttır. Bağlantı hızlarında yaşanan gecikmeler, söz konusu ürünlerin ve cihazların kullanım performansını da olumsuz şekilde etkiler.

Müşteri memnuniyeti için bir üst seviyeye çıkarılan hizmet, 5G teknolojisi ile sorunsuz ve gecikmesiz bağlantıları mümkün hale getirmeyi amaçlar. Türk Telekom 5G sistemleri ile ağlarda yaşanan gecikmelerin, 1 milisaniyenin altına çekilmesi hedeflenir. Bu durum, mobil kontrollerin eş zamanlı olarak yürütülmesini de mümkün kılar. 5G teknolojisi ayrıca, araçlara uzaktan bağlanma gibi hizmetlerin yaygınlaşmasını da sağlayacaktır.

Mevcut Kapasitenin Yükselişi

Günümüzde kullanılan internet teknolojileri, birden çok cihaza aynı anda bağlanırken bazı temel sorunları gündeme getirir. Akıllı evler, akıllı giysiler, GPS verileri ile yönetilen koordinasyonlar, aynı ağın eşit kapasitede dağılımını zorlaştırır. Teknolojik ürünlerin ve servislerin yaygınlaşması, bu noktada dijital dönüşüm sürecini zorunlu kılar. Türk Telekom 5G ile yaşanan mevcut zorluklar ve yetersizlikler ortadan kaldırılarak, çok daha yüksek erişim kapasiteleri kullanıcılara sunulmaktadır.

Verimli Enerji Kullanımı

Nüfus artışı, coğrafi koşullar ve dijital dönüşüm, ihtiyaçların belirlenmesi ve bu yönde karşılanması için entegre şekilde ele alınmaktadır. Enerji tüketim seviyesi her geçen gün artarken, güncel internet sistemlerinin olası koşullara adapte edilmesi de hedeflenenler arasındadır. 5G teknolojisi, enerji verimliliği alanında da oldukça uygun çözümler sunar.

Yapılan fizibilite çalışmaları, bu teknoloji ile enerji verimliliği oranlarının 1000 kata kadar artacağını ortaya koyar. Kullanıcılara ait mobil cihazların pil sorunları da enerji verimliliği döngüsü ile minimum seviyeye taşınır. 5G teknolojisi ile sensör cihazların pil ömürlerinin 10 yıla kadar uzatılacağı öngörülmektedir.

Coğrafi Kapsama Alanlarının Genişletilmesi

Güncel internet kullanımında, bazı coğrafi bölgelerde erişim ve haberleşme sorunlarına rastlamak mümkündür. Bölgesel iyileştirmeyi de hedefleyen Türk Telekom 5G sistemleri, kapsama alanlarının genişletilmesi için çalışır. Dijital dönüşüm sürecinde müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçların sorunsuz karşılanması için hizmet veren sistemler, 5G teknolojisi ile hayata geçirilecektir.

5G teknolojisinin temel zeminini oluşturan geniş kapsama alanı, kullanıcılara kesintisiz bağlantılar kurmayı da sağlamayı vadeder. Teknolojinin bu avantajı, iş hayatının faaliyet alanlarını genişletirken ekonomik düzlemde artışların yaşanmasını da mümkün kılar. Siz de Türk Telekom 5G hizmetlerine yönelik gelişmeleri yakından takip ederek bugünden geleceği yakalayabilir, hızlı ve kesintisiz internet hizmetlerini tanıyabilirsiniz.​​