Web sitemiz size daha iyi bir deneyim sağlamak adına yeni web teknolojileriyle hazırlandı. Sitemizi en iyi şekilde görüntülemek için tarayıcınızı güncelleyebilir ya da güncel başka bir tarayıcıyı deneyebilirsiniz.

KAPAT

Stratejik Satınalma Metodolojisi

İç Analizlerin Yapılması

Satınalma Kategori Ekipleri ilgili kategori ve alt kategorilere ilişkin yıllık harcama, geçmiş harcama verileri, tahmini veriler, mevcut tedarikçi bilgileri ve kontratlar doğrultusunda harcama analizi yapar. Satınalma Kategori Ekipleri mevcut talepler ve tahmini veriler doğrultusunda ihtiyaç analizi yapar, taleplere ilişkin fırsatları belirler, talepleri standardize eder, önceliklendirmeleri belirler.

Tedarik Pazarı ve Maliyet Analizlerinin Yapılması

Satınalma Kategori Ekipleri yapılacak önceliklendirme çerçevesinde yerel/global ekonomik değerlendirmeler, endüstriyel trendler, tedarikçi profil analizleri doğrultusunda periyodik olarak ilgili kategorilere ilişkin pazarı analiz eder. Kategorilere ilişkin ürün ve hizmetlerin toplam sahip olma maliyetlerini analiz eder, risk analizi yapar. Bu aşamada ürünlerin maliyet analizleri ve hedef maliyet hesaplamaları yapılır.

Kategori Konumlandırması ve Üst Seviye Kategori Stratejisi Oluşturulması

Satınalma Kategori Ekipleri kategorilere ilişkin pazarın karmaşıklığı ve ürün/hizmetin alım hacmine göre kategori konumlandırması yapar, yapılan kategori konumlandırmasına göre üst seviye kategori stratejilerini belirler. Satınalma Kategori Ekipleri satınalma stratejilerine temel olacak olan kategori stratejilerini Talep Birimleri ile koordinasyon halinde oluşturur.

Detaylı Satınalma Stratejilerinin Oluşturulması

Kategori Ekipleri üst seviye kategori stratejilerini oluşturduktan sonra, her bir kategori için detay kategori stratejisini ve yol haritasını belirler. Bu aşamada kaynak belirleme stratejilerini oluşturur, kısa ve uzun dönem uygulama planlarını hazırlar, tahmini kazanımları hesaplar. Bu aşamada Kategori Ekipleri kaynak yaratma sürecinde kullanılacak Sözleşmeler için stratejisini ve oluşturulacak Sözleşme tiplerini (kısa dönem, uzun dönem vb.) belirler.

Kategori ve Satınalma Stratejilerinin Uygulanması

Satınalma Kategori Ekipleri oluşturdukları satınalma stratejileri doğrultusunda her bir kategori için satınalma kanalı stratejisini belirler. Stratejiye uyumlu olarak Tedarikçi seçiminin sağlanması için gerekli kaynak belirleme süreç hazırlığı yapılır. RFX ve/veya e-ihale için gerekli süreçler başlatılır, tedarikçi seçimi kriterleri belirlenir.

Satınalma Kanalının Belirlenmesi

Satınalma Kategori Ekipleri talep aşamasından ödeme aşamasına kadar süregelen satınalma süreçlerini optimize etmek,  süreç etkinliğini ve uyumluluğunu artırmak için satınalma kanalı stratejilerini oluştururlar. Satınalma Kategori Ekipleri, kategori stratejilerinin uygulanması aşamasında taleplerin karşılanması için otomatize alım, self servis alımlar, satınalmanın dahil olduğu alımlar, özel alımlar veya SAS/PO’suz alımlar gibi satınalma kanallarından hangisinin kullanılacağını belirler. Bunlar aşağıda kısaca belirtilmiştir.

Otomatize alım: Talebin ve satınalmanın otomatik süreçlerle ilerlediği alımlardır. Talebin otomatik olarak sistemden oluştuğu ürün ve hizmetlerin tedariği otomatize alımla ilerletilebilir.

Self servis alım: Self servis kanallarıyla ilerleyen alımlardır. Dahili kataloglar (ERP ve benzeri sistemler üzerinde oluşturulan kataloglar), harici kataloglar (tedarikçi sistemleri ile entegre veya internet tabanlı kataloglar), sözleşme referanslı alımlar ve üst limite bağlı alımlar bu kapsamda yer alır.

Katalog referanslı alımlarda, dahili/harici kataloglar Satınalma Birimlerince tanımlanarak sistem bakımları yapılır.  Talep Birimleri talepleri için gerekli ürünleri ilgili katalogdan seçer ve otomatik olarak SAS/PO oluşur.

Satınalmanın dahil olduğu alım: Bir seferlik satınalma veya stratejik satınalma süreçlerine kadar satınalmanın tedarik sürecine dahil olduğu tüm alım türleridir. Kategori Ekiplerince yapılan satınalma kararı, sözleşme ve/ya sipariş ile sonuçlanan tüm alımlar ve Satınalma Operasyon Ekiplerince gerçekleştirilen operasyonel satınalmalar bu kapsamda yer almaktadır.

Özel alımlar: Satınalma veya 3. parti bünyesince oluşturulan kategoriye göre özelleştirilmiş alım türleridir.

SAS/PO’suz alım: Satınalma müdahalesi gerektirmezler. SAS/PO’suz yapılacak alımlar, istisnai ve kapsam dışı alımlardır.

​​​​​