Web sitemiz size daha iyi bir deneyim sağlamak adına yeni web teknolojileriyle hazırlandı. Sitemizi en iyi şekilde görüntülemek için tarayıcınızı güncelleyebilir ya da güncel başka bir tarayıcıyı deneyebilirsiniz.

KAPAT

Ar-Ge

Türk Telekom Arge 

Türk Telekom, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile yeni nesil teknolojilerin araştırılması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi yoluyla müşterilerine yenilikçi çözümler sunmak amacıyla Türkiye ve yakın coğrafyada iletişim teknolojilerinde lider konumuna gelme vizyonu taşımaktadır. Bu vizyon doğrultusunda, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla tek çatı altında, grup şirketlerinden Argela tarafından yürütmektedir.

Türk Telekom, ülkemizdeki mevcut bilgi birikimi potansiyelini mümkün olan en üst seviyede kullanmak üzere, üniversitelerin, Ar-Ge faaliyeti yoğun KOBİ'lerin ve uluslararası Ar-Ge ortaklarının da dâhil olduğu güçlü bir ekosistem oluşturmuştur.

Yenilikçi ürün ve servis prototipleri geliştirmek, Grubun patent portföyünü genişletmek, Grup faaliyetlerini etkileyebilecek ileri teknolojileri araştırmak, değerlendirmek ve bu teknolojilerin benimsenmesine katkıda bulunmak amacıyla, Ar-Ge faaliyetleri aşağıdaki stratejiler doğrultusunda şekillendirilmektedir:

 • Üniversitelerle yakın ilişkilerin oluşturulması ve açık inovasyonun desteklenmesi,
 • KOBİ Ar-Ge ortaklarıyla çalışarak, yenilikçi ürünlere ve servislere dönüşebilecek prototiplerin geliştirilmesi ve ürünleşme aşamasına destek verilmesi,
 • Temel Ar-Ge çalışmaları ile yeni teknolojilerin değerlendirilip incelenmesi, patentlerin geliştirilmesi ve teknolojik yol haritasının tanımlanması,
 • Çok uluslu araştırma projelerine katılarak ileri araştırma projelerinin yürütülmesi.

Üniversite-Sanayi Araştırma İşbirlikleri

Üniversite ve sanayi araştırma işbirlikleri kapsamında, üniversitelerdeki bilgi birikimi Türk Telekom'a aktarılmaktadır. Bunun için dönemsel çağrı konuları belirlenmekte, akademisyenler bu çağrı konularına uygun proje önerileri sunmaktadır. Proje önerileri ilgili birim temsilcilerinden oluşan jüri ile değerlendirilmekte ve ortak araştırma projeleri belirlenmektedir. Bu sayede karşılıklı bilgi alışverişi sağlanarak üniversitelerde geliştirilen ileri teknolojilerin ticari faydaya dönüşmesi amaçlanmaktadır.

Üniversite ve sanayi araştırma işbirlikleri kapsamında, bu zamana kadar biri yurt dışında olmak üzere, 15 üniversiteyle, bir kısmı halen devam eden, toplam 58 projede çalışılmıştır. 47 profesör ve birçok yüksek lisans öğrencisi ile yürütülen bu işbirlikleri sonucunda, 51 dergi/konferans bildirisi ve üç ulusal patent başvurusu yapılmıştır. Ayrıca, tamamlanan projelerin beşi, ürün adayı olarak seçilmiştir.

Ar-Ge Ortakları

Argela 2014 yılında, Türk Telekom adına teknoloji geliştiren iş ortaklarıyla sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalara da devam etmiş, uluslararası araştırma süreçlerinde deneyimli KOBİ'lerle oluşturduğu ekosistem kapsamındaki çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Mobil platformlar, artırılmış gerçeklik, görüntü işleme, lokasyon tabanlı hizmetler gibi süregelen yeni nesil araştırma konularında gelişmeler kaydeden Şirket, teknokentlerde faaliyetlerini sürdüren bu firmalarla ortak Ar-Ge çalışmalarını 2015 yılında da grubun Ar-Ge stratejileri doğrultusunda belirlenen araştırma konularında sürdürmeyi planlamaktadır.

Çok Uluslu Araştırma Projeleri

Çok uluslu araştırma projeleri kapsamında Türk Telekom, teknolojik yetkinliği olan uluslararası üniversiteler, araştırma merkezleri, büyük şirketler ve KOBİ'ler ile çok ortaklı araştırma projeleri yürütmektedir. Bu projelerde en büyük amaç, belirli konularda yetkinliği bulunan organizasyonlar ile işbirliği yaparak bu bilgi birikiminden faydalanmaktır. Bu kapsamda devam eden ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen dört proje bulunmaktadır. Türk Telekom, yedisi (ROMEO, OFERTIE, BATS, COMBO, i-Treasures, ForgetIT, ACTION-TV) 7.Çerçeve Programı (FP7), beşi (MEVICO, H2B2VS, MITSU, TILAS, SIGMONA) Celtic-Plus projesi olmak üzere toplamda 12 çok uluslu araştırma projesinde yer almıştır. Bu projelerden MEVICO başarıyla sonlandırılmış, diğer ikisinde (ROMEO, OFERTIE) sonlandırma aşamasına gelinmiştir. Diğer projeler de planlandığı gibi devam etmektedir.

Avea Ar-Ge Faaliyetleri

Avea, 2014 yılında da Ar-Ge faaliyetlerini güçlendirerek sürdürmüştür.2010'dan 2014 yılı sonuna kadar TÜBİTAK TEYDEB programları kapsamında 13 projeden destek alan Avea, Yedinci Avrupa Çerçeve programı (FP7) kapsamında, iki projede, proje ortağı olarak görev üstlenmiştir. Avea aynı dönemde iki projeye destek vermiş, patent başvuru sayısını 60'ın üzerine ve yapmış olduğu yayın sayısını 30'un üzerine çıkarmayı başarmıştır.

5G Teknolojisi Üzerine Çalışmalar

2014 yılı içerisinde MOTO ve SIGMONA projeleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Avea, Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında desteklenen CROWD (Connectivity Management for Energy Optimised Wireless Dense Networks) projesine bu yıl da dâhil olmuş, bu projeler kapsamında beşinci nesil mobil iletişim teknolojisi üzerine önemli çalışmalar yürütmeyi sürdürmüştür.

PİLOT Girişim Hızlandırma Programı

Türk Telekom tarafından 2013 yılında hayata geçirilen PİLOT, Türkiye’deki ilk kurumsal girişim hızlandırma programıdır. Türk Telekom, PİLOT ile girişimcileri desteklemeyi, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve girişimlerle iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı hedeflemektedir. 

Hızlandırma programı kapsamında girişimlere Türk Telekom ile iş birliği fırsatı, nakit desteği, eğitim, mentorluk, iş bağlantıları, yatırımcılara erişim, ofis alanı, teknoloji altyapısı, mobil iletişim paketi ve tanıtım desteği sağlanmaktadır. 12 hafta süren programın sonunda girişimlerden, doğrulanmış bir iş modelini esas alan ‘Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün (MVP)’ ortaya çıkarmaları beklenir. Programı başarı ile tamamlayan ekipler geliştirdikleri MVP ve iş modelini, seçkin yatırımcıların katıldığı ‘Demo Day’ etkinliğinde sunarlar. 

Üniversite İşbirlikleri

Avea Ar-Ge merkezi, üniversitelerle yaptığı uzun soluklu işbirlikleri kapsamında farklı alanlarda projeler yürütmektedir. 2014 yılında uluslararası alanda Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile yurt içinde ise Bilkent Üniversitesi ile işbirlikleri devam etmiştir. MIT ile Google Glass üzerine proje çalışmaları yapılırken, Bilkent Üniversitesi ile sosyal medya analizleri üzerine proje çalışmaları gerçekleştirmiştir.

Kuluçka Merkezi

Avea, 2014 yılı başında yeni girişimcileri Kuluçka Merkezi'nden yararlandırmak amacı ile TÜBİTAK 1512B Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Çağrı Ortağı olmuştur.

Avea Kuluçka Merkezi, TÜBİTAK TEYDEB 1512B kodlu program kapsamının yanı sıra girişimcilere bir çağrı programı başlatmış; M2M, büyük veri ve telekom sistemleri odak alanlarında proje başvurularını kabul etmiş, değerlendirme süreçlerini 2014 yılı içerisinde gerçekleştirmiştir.

Ödüller

 • Avea'nın gerçekleştirmiş olduğu Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri hem Türkiye hem de dünya çapında büyük ses getirmiştir. Bu sayede 2014 yılında birçok ödül alınmış, birçok alanda ise finale kalınmıştır. Bu kapsamda 2014 yılında alınan ödüller şunlardır:
 • Türk Proje Yönetim Meslek Enstitüsü (TPYME) tarafından Ulusal Proje Meslek Konferansı bünyesinde bu yıl "ilk kez" gerçekleştirilen "Çetin Ceviz Proje Yöneticisi Ödülleri"nde Avea'nın; "Kadına Karşı Şiddeti Önlemede Elektronik Takip Projesi", Avea Kurumsal Katma Değerli Servisler Proje Satış Kıdemli Uzmanı Tuna Ata'ya, "En İyi Proje Yöneticisi" ödülünü kazandırdı.
 • 8. Stevie Awards "Yılın Müşteri Hizmetleri Lideri" kategorisinde Gümüş Stevie Ödülü, Avea Müşteri Hizmetleri'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orçun Onat'a verilirken; Avea Müşteri Hizmetleri de "Yılın Müşteri Hizmetleri Merkezi" kategorisinde Bronz Stevie Ödülü'nün sahibi oldu.
 • Avea IT Test Ekibi; 18 Kasım 2014 tarihinde Londra'da düzenlenen 2014 Avrupa Yazılım Test Ödülleri'nde (TESTA: The European Software Testing Awards) "Yılın Test Takımı" seçildi. Bu alanda Türkiye'den ödül alan ilk ekip oldu.
 • Avea, Barselona'da düzenlenen uluslararası HP Discover 2014 etkinliğinde "Yılın En iyi BT Yönetimi" ödülüne layık görüldü.
 • Avea, Türkiye'nin en büyük engelli kariyer planlaması olan 'Özümüzle Üretiyoruz' ve görme engellilerin kompleks binalarda kaybolmadan dolaşmasına imkan veren 'Sesli Adımlar' projeleriyle Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Pazaryeri'nde; Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümü "Fırsat Eşitliği Ödülü"ne layık görüldü.
 • Avea, Avrupa Çağrı Merkezi Organizasyonları Konfederasyonu'nun (ECCCO) Londra'da düzenlediği özel etkinlikte, aralarında Almanya, Fransa ve İtalya'nın da bulunduğu ve Avrupa'nın en iyi 11 çağrı merkezinin mücadele ettiği platformda, ikincilik ödülünün sahibi oldu.
 • Avea, "İnovatif Düşün, Geleceği Yönet" ana temasıyla düzenlenen "2. Genç Türkiye Zirvesi"nde Kimlik Erişimi ve Yönetimi Projesi ile "En İnovatif Ürün/Fikir Ödülü"ne layık görüldü.
 • Teknolojiyi kullanarak kurumların dönüşümüne katkı sağlayan liderleri ödüllendiren CIO'da Avea'nın üç projesiyle aday olan Türk Telekom Grubu Teknoloji Başkanı Coşkun Şahin yılın CIO'su ödülünü aldı.
 • Avea, Marketing Türkiye ve AKADEMETRE işbirliğiyle "2014 Yılı İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırması kapsamında 2014'te ilk kez düzenlenen "The ONE Awards" Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde "2014 yılında marka değerini ve itibarını en çok artıran operatör" olarak seçildi.
 • Yeni Intravea Projesi ile yeni intranet portali, IDC CIO Awards'ta "Best Innovation Project" dalında ikinci; "Best Business Enablement Project" dalında ise üçüncü oldu.

TTNET Araştırma Ve İnovasyon Faaliyetleri

TTNET, Sobee birleşmesi ile oyun geliştirme konusunda Sobee’nin başlatmış olduğu Ar-Ge çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda devam eden çalışmalarla “Codename: Arena” oyunu Kasım ayı itibarıyla oynanabilir seviyeye gelmiştir.

Bunların yanı sıra, dijital ödeme platformlarına dair inovatif servis geliştirme çalışmaları, TTNET servislerinin tek noktadan kullanıcı hesap kontrolünü sağlayan TekŞifre, müşterilerimize gerçek zamanlı bir şekilde en uygun içerik ve servislerin önerilmesini sağlayan TTNET Öneri Motoru, kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmak üzere TTNET Kitap’ın dijital yayın platformuna dönüştürülmesi, mobil uygulamaların yönetimi amacı ile geliştirilmiş altyapı platformu TTNET SDK ve TTNET Müzik Kullanıcı Hakları Yönetimi Sistemi’nin geliştirilmesi gibi konularda çalışmalar devam etmektedir.

​​​​​