Merkezi Malzeme Birim Fiyat İhalesi-Kompozit Ek Odası Ve Kapağı

​​​​​​​​​TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’DEN
MERKEZİ MALZEME BİRİM FİYAT İHALESİ-KOMPOZİT EK DOSYASI VE KAPAĞI
İhalenin Konusu ve İletişim Bilgileri Şirketimizce Türkiye genelinde muhtelif müteahhitlerle imzalanmış olan “ERİŞİM-MOBİL ŞEBEKELERİ YAPIM VE BAKIM-ONARIM İŞLERİ SÖZLEŞMELERİ” kapsamında Türk Telekom’a hizmet veren Müteahhitlerin ve Türk Telekom’un ihtiyacı olan, Kompozit Ek Odası ve Kapağı ürün kategorisindeki malzemelerin Müteahhit, Üretici ve Türk Telekom arasında imzalanacak sözleşmelerle temin edilmesidir. 
Malzeme Adı Miktar (Adet)
Kompozit D400 Ek Odası201
Kompozit D400 H65 Ek Odası501
Kompozit Ek Odası Kapağı2.400
Kompozit Ek Odası Çerçevesi2.400
Kompozit Menhol Kapağı6.000
Kompozit Menhol Çerçevesi6.000
İhaleyi Yapan Birimin Adı ve Adresi Türk Telekomünikasyon A.Ş Satınalma Direktörlüğü
Sabit Erişim Satınalma Müdürlüğü
Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA
İLETİŞİM BİLGİSİ
tugba.karagoz@turktelekom.com.tr
İhale Katılım Şekli İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin en geç 17.10.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen iletişim adresine e-mail göndererek ihale dokümanlarını talep etmesi gerekmektedir.
İhale Usulü İlanlı Alım Usulü
İhale Tarih ve Saati
İhaleye Katılabilecek Olanlar Bu ihaleye, İhale Dokümanında belirtilen şartları taşıyan yurtiçi istekliler katılabilir.
İhaleye Katılamayacak Olanlar Türk Telekom Grubunda görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Türk Telekom Grubunun diğer tüm çalışanları ve ayrıca ilgili mevzuatı uyarınca kamu İhalelerine katılmaktan yasaklı olanlar İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve geçici veya kesin teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu takdirde istekliden ayrıca tahsil edilir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş. ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere her hangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
​​​​​​​​​​
​​