Optik Bağlantı Kabloları Temini İhalesi

​​​​​​TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.'DEN
OPTİK BAĞLANTI KABLOLARI (OBK) TEMİNİ İHALESİ

​İhalenin Konusu ve İletişim BilgileriŞirketimizce ihtiyaç duyulan, geniş bantlı hizmetlerde bina içlerinde tesisleri gerçekleştirmek, fiber ekipmanlar arasındaki bağlantıları sağlamak üzere kullanılmakta olan Konektörlü ve Konektörsüz Optik Bağlantı Kablo tiplerinin temin edilmesidir.​
KATEGORİİLETİŞİM BİLGİSİ
OPTİK BAĞLANTI KABLOLARI (OBK)tugba.karagoz@turktelekom.com.tr
​İhaleyi Yapan Birimin Adı ve Adresi:Türk Telekomünikasyon A.Ş Satınalma Direktörlüğü
Sabit Erişim Satınalma Müdürlüğü
Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA​
​İhale Katılım Şekli:İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin en geç 18.08.2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen iletişim adresine e-mail göndererek ihale dokümanlarını talep etmesi gerekmektedir.
​İhale Usulü:​İlanlı Alım Usulü
​İhale Tarih ve Saati:​06.09.2022 günü, saat 11:00​
​İhaleye Katılabilecek Olanlar:​Bu ihaleye, İhale Dokümanında belirtilen şartları taşıyan yurtiçi istekliler katılabilir.
​İhaleye Katılamayacak Olanlar:Türk Telekom Grubunda görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Türk Telekom Grubunun diğer tüm çalışanları ve ayrıca ilgili mevzuatı uyarınca kamu İhalelerine katılmaktan yasaklı olanlar İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve geçici veya kesin teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu takdirde istekliden ayrıca tahsil edilir.
​ ​​Türk Telekomünikasyon A.Ş. ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.