TÜRK TELEKOM 2024-2025 MALZEME TEMİNİ İHALELERİ

​​ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’DEN

​​​​​İHALE İLANI​​
İhalenin KonusuŞirketimizce Türkiye genelinde sahalarda kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme kategorilerinde yer alan ürünlerin temin edilmesi işidir
İhaleyi Yapan Birimin Adı ve Adresi Türk Telekomünikasyon A.Ş Satınalma Direktörlüğü
Sabit Erişim Satınalma Müdürlüğü
Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA
İhale Katılım Şekli İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin en geç 22.11.2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar hangi kategoride katılmak istediğini belirterek, SABİT ERİŞİM SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ sabiterisimsatinalma@turktelekom.com.tr adresine mail atarak ihale dokümanları için başvuru yapması gerekmektedir.
Başvuru süreci sonrası ihaleye katılacak firmalar ayrıca bilgilendirilecektir.
İhale Usulü İlanlı Alım Usulü​
İhale Tarih ve Saati Belirlenecektir
İhaleye Katılabilecek Olanlar Bu ihaleye, İhale Dokümanında belirtilen şartları taşıyan istekliler katılabilir.
İhaleye Katılamayacak Olanlar Türk Telekom Grubunda görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Türk Telekom Grubunun diğer tüm çalışanları ve ayrıca ilgili mevzuatı uyarınca kamu İhalelerine katılmaktan yasaklı olanlar İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve geçici veya kesin teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu takdirde istekliden ayrıca tahsil edilir.​
Türk Telekomünikasyon A.Ş. ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.​
​​​​​