Web sitemiz size daha iyi bir deneyim sağlamak adına yeni web teknolojileriyle hazırlandı. Sitemizi en iyi şekilde görüntülemek için tarayıcınızı güncelleyebilir ya da güncel başka bir tarayıcıyı deneyebilirsiniz.

KAPAT

İş Sürekliliği Politikası

Türk Telekom Arge  

Türk Telekom, stratejik hedefleri ile uyumlu bir iş sürekliliği yönetim yapısının hayata geçirilmesi için gerekli temel çerçeveyi çizmek ve prensipleri açıklamak amacıyla İş Sürekliliği Politikası Mart 2022 tarihinde güncellenmiştir.

İş Sürekliliği, müşterilerine sabit ses, mobil, veri, internet ve yakınsama alanında yenilikçi hizmetler sunan Türk Telekom, İş Sürekliliği Yönetimi'nin müşterileri, çalışanları, tedarikçileri ve kamunun geneli için kritik olduğuna ve sorumlu yönetim anlayışının bir parçası olduğuna inanmaktadır.

Türk Telekom’un ürün, servis ve süreçlerini kesintiye uğratabilecek olay ve felaketlere yönelik hazırlık organizasyonunun en üstünde stratejik seviye sorumluluk sahibi olarak yer alan İş Sürekliliği Komitesi, iş sürekliliği yönetim sisteminin şirket genelinde sahibidir.

Türk Telekom, İş Sürekliliği Organizasyonu, Politikası ve Yönetim Sistemi vasıtasıyla aşağıdakileri hedefler:

  • Acil durumda öncelikle çalışan, müşteri ve 3.kişilerin güvenliğinin sağlanması,
  • Entegre, pratik ve uygulanabilir İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin geliştirilmesi,
  • İlgili yasal, düzenleyici mevzuat ve sözleşmelere İş Sürekliliği gereksinimleri açısından uyumun sağlanması,
  • Kritik servislere yönelik Risk Değerlendirme çalışmalarının yapılarak önleyici ve koruyucu tedbirler ile önlenebilecek felaketlerin oluşmadan engellenebilmesi,
  • Kritik servislere yönelik, organizasyonun hedefleri ile uyumlu iş sürekliliği çözümlerinin geliştirilmesi ve kritik servislerin kabul edilebilir zaman ve seviyelerde geri kazanılması için ilgili planlamaların yapılması,
  • İş sürekliliğine ilişkin kriz, iş kurtarma, acil durum yönetimi faaliyetlerinin hazırlık çalışmalarının merkezi olarak koordine edilmesi,
  • İş sürekliliğinin sağlanması ile şirketin itibar ve marka değerinin korunması
  • İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini
Ayrıca, Türk Telekom sunduğu temel hizmet ve servisler için ISO 22301 Toplumsal Güvenlik-İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahiptir.
​​​