Web sitemiz size daha iyi bir deneyim sağlamak adına yeni web teknolojileriyle hazırlandı. Sitemizi en iyi şekilde görüntülemek için tarayıcınızı güncelleyebilir ya da güncel başka bir tarayıcıyı deneyebilirsiniz.

KAPAT

Satınalma Portalı

Misyonumuz – Vizyonumuz

Satınalma Sayfası Türk Telekom 

Misyon​

 • TT Grup hedeflerine katkı sağlayacak satınalma stratejilerini beli​rlemek ve uygulamaya koymak,
 • TT Grup iş hedeflerinin gerçekleştirmesine destek olmak,
 • Satınalma sürecini en uygun kalite, fiyat ve teknik performans ile yürütmek,
 • TT Grup ekosistemini geliştirerek, tedarikçi ilişkilerini sürdürülebilir ve etkin bir şekilde yürütmek.

Vizyon

Satınalma olarak, yerli üretimi desteleyerek, global ve sektörel düzeyde en yeni teknolojilerin kullanıldığı, yetkinlik seviyesi yüksek, tedarikçilerimizle uzun süreli sürdürülebilir, karşılıklı iyi niyet ve kazanç temelli ilişkilerin kurulduğu bir satınalma süreci yürütmek​​​​​​​​​

Satınalma Organizasyonu

Türk Telekom Grup Şirketleri satınalma faaliyetleri merkezi olarak alanında uzman büyük bir ekip tarafından yürütülmektedir.

Merkezi olarak tüm satınalma hacmi, iş sürekliliği ekseninde tek merkezden uzman ekiplerce yönetilmesi sağlanmaktadır.​

Politikamız

Temel İlkeler

TT Grup Şirketlerinin satınalma faaliyetleri, ilgili mevzuat ve Türk Telekom Grup Satınalma Politika ve Prosedür’ü (“Politika ve Prosedür”) hükümlerine göre yürütülür.

 • Görevlerin ayrılığı ilkesi göz önünde bulundurularak; Satınalma Birimleri ve diğer birimler sorumlulukları dâhilindeki satınalmaya ilişkin görevlerini, Şirket politikaları ve bu Politika’ya uygun olarak yerine getirirler.
 • Alımların en uygun kalite, süre ve maliyetle yapılabilmesi için ilgili tüm birimler, birbirlerini zamanında bilgilendirme ve görevlerini eksiksiz yerine getirme bilinciyle çalışırlar.
 • Alımların TT Grup menfaatleri doğrultusunda yapılması için kısa, orta ve uzun vadeli iş planları dâhilinde hareket edilerek tüm boyutlarıyla şeffaf ve rekabetçi bir ortam oluşturulması sağlanır.
 • TCO (toplam sahip olma maliyeti, tedarik zinciri riskleri, sürdürülebilirlik gibi temel unsurlar dikkate alınarak etkin bir satınalma yapılır.
 • TT Grup Şirketleri’nin rekabet gücüne katkı sağlanır.
 • Tasarruf ve maliyet odaklı hedeflerin dışında iç müşterileri olan Talep Birimlerine belli bir kalite ve optimum sürelerde satınalma hizmeti verilir.

Etik İlkeler

Satınalma süreçlerinde temel değerleri şeffaflık, doğruluk ve dürüstlük oluşturur. TT Grup çalışanlarının, paydaşlar ve tedarikçilerle olan ilişkileri başta aşağıda yer alanlar olmak üzere ayrıntıları Türk Telekom İş Etiği Kodu belgesinde belirtilen temel değerler üzerine kurulmuştur.

 • Satınalma süreçlerinin yasalara ve Şirket politikalarına göre yürütülmesine azami özen gösterilir.
 • Tedarikçilerin yasal mevzuat ve etik kurallarına riayet etmelerine özen gösterilir ve ihlal durumlarında gerekli bildirim ve uyarılarda bulunulur.
 • Şirketin ve tedarikçilerin insan sağlığı ve çevre politikalarına uygun hareket etmesine özen gösterilir.
 • Satınalma faaliyetleri kapsamında rakiplerle yasal ve etik kurallar çerçevesinde rekabet edilir.
 • Tedarikçilere, rekabet ve piyasa koşulları doğrultusunda adil ve eşit mesafede yaklaşılır.
 • Tedarikçi seçiminde adil ve objektif kriterlere göre değerlendirme yapılır.
 • Çıkar çatışmasından kaçınılarak, tedarikçilerle bireysel çıkar ilişkisine girmeden ilişkiler şeffaf ve adil bir zeminde yürütülür.

Yerli Üreticiden Tedarik

Satınalma birimleri teknik ve ticari değerlendirme dışında şirket stratejileri doğrultusunda tedarikçi seçimi yapabilmektedir.

Şirketimiz milli kaynaklarının ülke içerisinde kalması, yerli ürün ekosisteminin geliştirilebilmesi, yerli ürün tedarikinin aktif olarak sağlanabilmesi, yerli yatırım ve geliştirme faaliyetlerinin ve ülke içi istihdamın artırılması milli sorumluluğuyla büyük bir özveriyle tedarikin mümkün olduğunda yerli ve milli kaynaklardan yapılması konusunda stratejiler geliştirmekte ve uygulamaktadır.​

Sürdürülebilir Satınalma Yaklaşımı 

Sürdürülebilir Satınalma Yaklaşımı

TT Grup,  Türkiye pazar şartlarında tedarik sıkıntısı olmadığı takdirde, aşağıda belirtilen sürdürülebilirlik şartlarına uymaya, Türkiye pazarında istenen şartlara %100 uyan malzeme olmaması durumunda şartlara en yakın özellikte veya etiketlerin yerel alternatifini taşıyan ürünleri tercih etmeye özen gösterir.

Sürdürülebilir Satınalma yaklaşımının amacı, satın alma faaliyetleri ile TT Grup faaliyetlerinde genel olarak sürdürülebilirliği sağlamaktır, bu kapsamda çevre ve insan sağlığının korunması, doğal kaynak tüketiminin azaltılması, atıkların azaltılması önceliklendirilerek süreç yönetilir.​

Satınalma Sürecimiz

​​​​
satinalma  

​​

Tedarikçi İlişkilerimiz

Tedarikçi Yönetimi İlkeleri

Tedarikçi Yönetimi kapsamında;

 • Satınalma sürecindeki tedarikçi ilişkileri stratejisinin belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik çalışmaların yönetilmesi,
 • TT Grup tedarikçi portföyünün oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Yeni tedarikçi başvurularının alınması, değerlendirilmesi kabul/ret süreci,
 • Tedarikçi performanslarının değerlendirilmesi,
 • Tedarikçi performansı değerlendirme sonuçlarına göre alınacak aksiyonların belirlenmesi ve uygulanması,
 • Tedarikçi tesislerinde inceleme ve değerlendirme yaparak düzeltici/iyileştirici önerilerin geliştirilmesi

süreçleri uygulanır.

Tedarikçi yönetimi sürecinde temel ilkelerimiz:

 • Şeffaflık
 • Adil ve eşit mesafe
 • Saygı ve dürüstlük çerçevesinde iletişim
 • Fikri mülkiyet ve gizli bilgilerin saklanması​

Tedarikçi Segmentasyonu

Tedarikçi performans sürecinde tedarikçilerimiz

 • Stratejik
 • Operasyonel
 • İşlemsel

olarak segmente edilmektedir.Tedarikçiler aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak 3 Ana grup altında Segmente edilmektedir.

 • Harcama seviyesi
 • Tedarikçinin TTG müşterileri ile temas edip etmediği
 • Tedarikçi den alınan ürün/hizmetin kritikliği
 • Tedarikçinin TTG için özel ürün / hizmet geliştirip geliştirmediği
 • Tedarikçi değiştirme zorluğu
 • Tedarikçiye sipariş verme sıklığı​​​
segmantasyon  
​​

Tedarikçi Performans Değerlendirme

Türk Telekom Grup olarak müşterilerimize kesintisiz ve üst düzey kalitede hizmet verme hedefi doğrultusunda, satınalma ekipleri de bu hedefi gerçekleştirebilmek için özveriyle çalışmaktadır.

Bu amaçla, hem şirketimiz faaliyetlerinin kesintisiz devamı hem de tedarikçilerimizle sürdürülebilir bir satınalma süreci yürütebilmek amacıyla tedarikçi performansının düzenli olarak izlenmesi çok önemli bir adımdır.

 • İş ihtiyaçlarının istenen düzeyde karşılanmasının sağlanması,
 • Tedarikçi performansını teknolojik gelişmeler ışığında sürekli artırılabilmek,
 • Tedarikçi gelişim alanlarını belirleyebilmek,
 • İhtiyaç durumunda iyileştirici/düzeltici önerilerde bulunabilmek

için yılda 2 kez periyodik olarak tedarikçi performans değerlendirme süreci işletilmektedir.​​​​​​​​​​​

Tedarikçi Adayı Başvuru Formu İhaleler ve Duyurular ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​