ÇİFT ZIRHLI DENİZALTI FİBER OPTİK KABLO ALIMI

ÇİFT ZIRHLI DENİZALTI FİBER OPTİK KABLO ALIMIDIR.

İhalenin Konusu ve İletişim Bilgileri: Türk Telekom ihtiyacı için Turunç-Datça güzergahı DFO Kablo alımıdır.

Number of fibersCable typeTransportation cable length
36DA (Double Armored)50.000 meters

*Türk Telekom yukarıdaki ürünlerde ve miktarlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İhaleyi Yapan Birimin Adı ve Adresi: Türk Telekomünikasyon A.Ş Satınalma Direktörlüğü
Sabit Erişim Satınalma Müdürlüğü
Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

İhale Katılım Şekli: İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin 24.03.2023 Tarih Saat 12:00’ a kadar guler.turan@turktelekom.com.tr adresine mail atarak ihale dokümanları için başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru süreci sonrası ihaleye katılacak firmalar ayrıca bilgilendirilecektir.

İhale Usulü: İlanlı Alım Usulü

İhaleye Katılabilecek Olanlar: Bu ihaleye, İhale Dokümanında belirtilen şartları taşıyan yurtiçi istekliler katılabilir.

İhaleye Katılamayacak Olanlar: Türk Telekom Grubunda görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Türk Telekom Grubunun diğer tüm çalışanları ve ayrıca ilgili mevzuatı uyarınca kamu İhalelerine katılmaktan yasaklı olanlar İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve geçici veya kesin teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu takdirde istekliden ayrıca tahsil edilir.Türk Telekomünikasyon A.Ş. ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere her hangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.