FTTX KABİN KİLİT SİSTEMLERİ TEMİNİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’DEN
İHALE İLANI
İhalenin Konusu:Şirketimizce Türkiye genelinde sahalarda kullanmak aşağıdaki malzemenin Tedarikçi ve Türk Telekom arasında imzalanacak sözleşmelerle temin edilmesidir.
Türk Telekom erişim şebekesinde geniş bant ve ses hizmeti sunmak için kurulu bulunan muhtelif tiplerde FTTX kabinlerinde kullanılan Kilit, Mekanizma, Barel, Kol ve Gövde İmalatı ve temin edilecektir.​
İhaleyi Yapan Birimin Adı ve AdresiTürk Telekomünikasyon A.Ş Satınalma Direktörlüğü
Sabit Erişim Satınalma Müdürlüğü
Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA
İhale Katılım Şekliİhaleye katılmak isteyen İsteklilerin 10.07.2023 Saat 12.00’ a kadar cebrailsefa.kurtulmus@turktelekom.com.tr adresine mail atarak ihale dokümanları için başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru süreci sonrası ihaleye katılacak firmalar ayrıca bilgilendirilecektir.
İhale Usulü
İhale Tarih ve Saati
İhaleye Katılabilecek Olanlarİhaleye Katılabilecek Olanlar : Bu ihaleye, İhale Dokümanında belirtilen şartları taşıyan yurtiçi istekliler katılabilir.
İhaleye Katılamayacak OlanlarTürk Telekom Grubunda görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Türk Telekom Grubunun diğer tüm çalışanları ve ayrıca ilgili mevzuatı uyarınca kamu İhalelerine katılmaktan yasaklı olanlar İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve geçici veya kesin teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu takdirde istekliden ayrıca tahsil edilir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş. ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.​