Optik Fiber Ürünleri ve Aksesuarları Alımı İhalesi

İhalenin Konusu ve İletişim Bilgileri: Şirketimizce, Geniş Bant hizmetlerde optik kabloların; terminasyonunun sağlanması, toplama noktalarında çevresel ve mekanik etkilerden korunması, kabloların bina içlerinde sistemlere sonlandırılması, işletimi ve denetimini sağlamak üzere Optik Fiber ürünlerinin ve elemanların temin edilmesidir.SIRA NO ÜRÜN ADI MİKTAR
1 OB 1X2 4.000
2 OB 1X4 10.000
3 OB 1X8 5.000
4 OB 1X2 SC 6.000
5 OB 1X4 SC 8.000
6 OB 1X8 SC 15.000
7 OB 1X16 SC 6.000
8 OB 1X32 SC 2.500
9 FAOC KUTUSU 400.000
10 OFDK-P 1X1 250.000
11 OFDK-P 1X4 25.000
12 OFDK-P 1X8 K 50.000
13 OFDK-P 1X8 20.000
14 OFDK-P 1X16 50.000
15 OFDK-P 1X32 10.000
16 OFDK-P ASKI APARATI 20.000
17 HARİCİ OFDK-P 20.000
18 OFDK-M 1X8 35.000
19 OFDK-M 1X16 20.000
20 OFDK-M 1X32 25.000
21 OFDP 1X2 3.000
22 OFDP 1X4 5.000
23 OFDP 1X8 7.000
24 OFDP 1X16 5.000
25 OFDP 1X32 5.000
26 OFSB-12 10.000
27 OFSB-24 10.000
28 OFSB-72 15.000
29 OFDÇ 12U 150
30 OFDÇ 24U 150
31 OFDÇ 42U 350
32 OFSD 12U 500
33 OFSD 24U 3.000
34 T25 200

*Türk Telekom yukarıdaki ürünlerde ve miktarlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
İhaleyi Yapan Birimin Adı ve Adresi Türk Telekomünikasyon A.Ş Satınalma Direktörlüğü , Sabit Erişim Satınalma Müdürlüğü,Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA
İhale Katılım Şekli İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin 15.09.2023 Tarih Saat 12:00’a kadar guler.turan@turktelekom.com.tr adresine mail atarak ihale dokümanları için başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru süreci sonrası ihaleye katılacak firmalar ayrıca bilgilendirilecektir.
İhale Usulü İlanlı Alım Usulü
İhaleye Katılabilecek Olanlar Bu ihaleye, İhale Dokümanında belirtilen şartları taşıyan yurtiçi istekliler katılabilir.
İhaleye Katılamayacak Olanlar Türk Telekom Grubunda görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Türk Telekom Grubunun diğer tüm çalışanları ve ayrıca ilgili mevzuatı uyarınca kamu İhalelerine katılmaktan yasaklı olanlar İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve geçici veya kesin teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu takdirde istekliden ayrıca tahsil edilir.


Türk Telekomünikasyon A.Ş. ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere her hangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.