Sabit Telefon (PSTN) Hattı İptal Olan Abonelere Yönelik Otomatik Yalın Dönüşüm Sürecinin Devreye Alınması Hakkında

9 Haziran 2024 tarihinden önce sabit telefon hizmeti ile birlikte internet hizmeti alan abonelerin sabit telefon hizmetini (PSTN) kendi isteğiyle iptal etmesi veya borçtan iptal olması durumlarında internet hizmeti (fiber abonelikler hariç), sabit telefon iptal işleminden sonra 60 gün süre internet erişiminin devam ettiği Köprü Statüsüne (Sürecine) girmekteydi. Belirtilen köprü sürecinde, internet hizmetinin devamı için 60 günlük sürede abonenin internet hizmetini Yalın İnternet veya Türk Telekom Alo’ya dönüştürmesi beklenmekte ve 60 günün sonunda dönüşüm gerçekleşmez ise internet aboneliği iptal olmaktaydı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Köprü Statüsü’nde değişikliğe gidilmiş olup 9 Haziran 2024 tarihinden itibaren Köprü Statüsü kaldırılmıştır. Yeni süreçte, sabit telefon hizmeti ile birlikte internet hizmeti alan abonelerin sabit telefon hizmetinin iptali durumunda (fiber abonelikler dahil tüm iptal türleri için) internet hizmeti geçişe uygun olması durumunda otomatik olarak yalın internete dönüştürülecektir. Yalın internet hizmetine geçiş yapıldığı tarih itibariyle internet hizmeti faturasına yalın internet erişim ücreti yansıtılacaktır. Yalın internet hizmetine geçişte bir defaya mahsus yalın internete geçiş ücreti de ilk faturaya yansıtılacaktır.

9 Haziran 2024’ten itibaren PSTN hizmetinin numara taşıma ile başka bir işletmeciye (altyapı ile birlikte taşınması durumu) geçirilmesi halinde sabit telefon hizmeti ile birlikte kullanılan internet hizmeti ise otomatik olarak yalın hizmete dönüştürülemeyecek ve sabit telefon hizmetinin taşınması neticesinde internet hattı da iptal olacaktır.

​​​