ŞARJ PROJESİ İHALESİ

Birimin Adı ve Adresi: Network Sistemleri Satınalma Müdürlüğü Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

İhale Katılım Şekli: İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin en geç ihale tarihinden bir gün öncesine kadar duygu.asik@turktelekom.com.tr e-mail göndererek ihale dokümanlarını talep etmesi gerekmektedir.

İhale Usulü: İlanlı Alım Usulü

İhale Tarih ve Saati: 03.02.2023 Salı günü, saat 14:00

İhaleye Katılabilecek Olanlar: Bu ihaleye, İhale Dokümanında belirtilen şartları taşıyan yurtiçi istekliler katılabilir.

İhaleye Katılamayacak Olanlar: Türk Telekom Grubunda görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Türk Telekom Grubunun diğer tüm çalışanları ve ayrıca ilgili mevzuatı uyarınca kamu İhalelerine katılmaktan yasaklı olanlar İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve geçici veya kesin teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu takdirde istekliden ayrıca tahsil edilir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

Satınalma Bilgi Notu:

EPDK’ nın 2 Nisan 2022 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlatarak yürürlüğe koyduğu “Şarj Hizmeti Yönetmeliği” kapsamında ilgili başvuruları tamamlayarak “Şarj Ağı İşletmecisi” lisansı alan grup şirketlerimizden TT Ventures’ un, ilgili mevzuat gereğince kurulumlarını tamamlamakla yükümlü olduğu şarj istasyonları ile ilgili donanım, projelendirme ve kurulum işleri ihale edilecektir.

İhale için paylaşılacak Şartname; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Şarj Hizmeti Yönetmeliği, Şarj Ağı İşletmeci Lisansı İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK tarafından çıkarılan ve çıkılacak tüm yasalar, hüküm, ikincil mevzuat, karar, talimat, kural, yönetmelik, izin, kararname, yetkilendirme veya benzerleri ile bunların aynı devlet yetkili mercii tarafından öngörülen yorum ve rehber dokümanlarındaki ilgili maddeleri içerecektir.

Söz konusu ihale; alınan lisans kapsamında TT Ventures A.Ş. tarafından müşterilere “Şarj Hizmeti” sunumunu teminen kurulması gereken donanımlar, ekipmanlar ve bunların kurulum, arıza, bakım vb hizmetleri ile ilgili teknik şartlar, sahada yapılacak olan elektrik altyapısı çalışmaları, kullanılacak ekipmanların özellikleri, saha donanımı bakımından ihaleyi alacak yüklenicinin görev ve yükümlülüklerini kapsayacaktır.

İhaleye konu edilecek hizmetler:

  • Yönetmelik çerçevesinde kurmakla yükümlü olduğu 47 adet AC (22 kwh), 3 adet DC (120 kwh) “Şarj Ünitelerinin” tedarik edilerek;
  • Tedarik sonrası kurulumlarını,
  • Kurulum esnasında gerekecek beton kaidelerin imalatını,
  • Şarj için gelecek olan araçların ünitelere çarpmasını engelleyecek “stopper” ların temini ve montajını,
  • AC ve DC ünitelerin güç panosu bağlantısı için gereken kablo teminini,
  • Kablolama için güç panosu ile üniteler arasında kablo kanalı açılmasını,
  • İhtiyaç olan noktalarda busbar teminini,
  • Kablo bağlantısı için gerekli diğer elektrik elamanlarının tedariklerinin EPDK mevzuatına uygun şekilde yapılmasını,
  • İstasyonların kurulumunun yapılacağı alanlarda gerekli elektrik altyapısının hazırlanması ile ilgili abonelik alınması dahil projelendirme, gerekli görülmesi halinde kompanzasyon panosu eklenmesi, tesisat, sayaç temini, kablolama, kabul, ilgili EDAŞ onayları ile ilgili işlemlerin yapılmasını kapsayacaktır.