SSL VPN Bakım Hizmetleri İhalesi

İsteklilerin 22.09.2022 tarihine kadar cihan.gerdan@turktelekom.com.tr adresine şartname talebi ve ihaleye katılım için mail atması gerekmektedir. Kapsama ait detay aşağıda verilmiştir.

Konu

  • Türk Telekom Grubu SSL VPN Sistemlerinde cihaz ve lisans alımı yapılması ve 3 yıl boyunca garanti kapsamında alınmasıdır. Temin edilen cihazların erişimde herhangi bir performans düşüklüğüne sebebiyet vermeyecek şekilde 7x24 esasına göre çalışması Firmaca sağlanacaktır.
  • İşbu belge Türk Telekom A.Ş. şirketine müseccel olan bilgileri ihtiva etmektedir. Bu belgeleri alan her kimseye bu bilgilerin gizliliğinin muhafaza edilmesi tevdi edilmiştir. Teklif Çağrısı belgesinde yer alan bilgiler Türk Telekom şirketinin açık izni olmaksızın tamamen veya kısmen çoğaltılamaz. Teklif veren kişiler bu Teklif Çağrısını sürecine ilişkin bütün yazışmaları özel ve gizli belgeler ve/veya gizlilik hükmüne tabi olan yazışmalar olarak dikkate alacaktır. Teklif veren kişiler, bu davette bulunan her türlü ayrıntıyı veya çağrı sürecine ilişkin bütün yazışmaları herhangi bir ticari veya teknik belge veya başka bir yerde yayınlamayacak veya ifşa etmeyecektir.

Kapsam

    İhtiyaç duyulan sistemlerin sağlanması Temin edilecek sistemlerin kurulması, konfigürasyonlarının yapılması, lisansların geçilmesi/aktivasyonu
  • Kurulacak sistemlerin güvenlik açığına sebebiyet vermemesi için güvenliğinin sağlanması,
  • Alınan cihazların ve lisansların 3 yıl boyunca global ve lokal bakımların sağlanması,
  • Garanti süresince ve şirketimizin sipariş etmesi halinde garanti sonrası bakım destek hizmetlerinin sağlanması

​​​