Switch Alım İhalesi

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’DEN
İHALE İLANI
İhalenin Konusu:Şirketimizce Türkiye genelinde sahalarda kullanmak aşağıdaki malzemenin Tedarikçi ve Türk Telekom arasında imzalanacak sözleşmelerle temin edilmesidir.

TT Mobil A.Ş.’nin haberleşme santrallerin de ve Mobil baz istasyonlarında bulunan cihazların uzaktan erişim işlemleri için ihtiyaç duyulan switch alım işini kapsar.
Cihaz endüstriyel tip olmalı ve ağır çevresel şartlara karşı dayanıklı olmalıdır.
Ürün 42-60V DC gerilim aralığında çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır ve ihtiyaç duyulan izolasyonlar sağlanmış olmalıdır.
Cihaz en az +85ºC ve –45ºC sıcaklık aralığında sorunsuz olarak çalışabilecektir.
İhaleyi Yapan Birimin Adı ve AdresiTürk Telekomünikasyon A.Ş Satınalma Direktörlüğü
Network Sistemleri Satınalma Müdürlüğü
Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA
İhale Katılım Şekliİhaleye katılmak isteyen İsteklilerin 05.07.2023 Saat 14.00’ a kadar satinalma.networksistemleri@turktelekom.com.tr adresine mail atarak ihale dokümanları için başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru süreci sonrası ihaleye katılacak firmalar ayrıca bilgilendirilecektir.
İhale Usulü
İhale Tarih ve Saati
İhaleye Katılabilecek OlanlarBu ihaleye, İhale Dokümanında belirtilen şartları taşıyan yurtiçi istekliler katılabilir.
İhaleye Katılamayacak OlanlarTürk Telekom Grubunda görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Türk Telekom Grubunun diğer tüm çalışanları ve ayrıca ilgili mevzuatı uyarınca kamu İhalelerine katılmaktan yasaklı olanlar İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve geçici veya kesin teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu takdirde istekliden ayrıca tahsil edilir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş. ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere her hangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.