TT Fatura Görsel Tasarlama, Fatura Doküman Üretimi, Doküman Saklama, E_Fatura & E_Arşiv Gönderim

İhalenin KonusuTT Fatura Görsel Tasarlama, Fatura Doküman Üretimi, Doküman Saklama, E_Fatura & E_Arşiv Gönderim
  • TT Hizmet Faturalarının görsel tasarım ve geliştirmelerinin kolaylıkla yapılabildiği bir uygulama satın alınmak istenmektedir.
  • Tasarımı yapılan hizmetler için, faturalaması yapılmış abonelere ait fatura üretimleri yapabilmelidir.
  • Fatura üretimleri sonucunda, PDF, Baskı dosyası formatı, XML ve istenilen şekilde journal dosya üretimini sağlayabilmelidir.
  • Tüm hizmet faturaları için üretilen PDF ler, %95 sıkıştırılmış şekli ile 10 sene saklanmak üzere yedekleme uygulamasına aktarabilmelidir.
  • Yedeklenmiş faturalar, dış fatura istem yapışan tüm uygulamalara hızlı bir şekilde sağlayabilmelidir.
  • Üretilen faturalar, fatura gönderim şekline göre ayrım yapabilmelidir.
  • GİB e üye e_fatura aboneleri için fatura XML lerini ve XSLT ile birleştirilmiş fatura görüntüsünü, GİB e_fatura olarak aktarabilmelidir.
  • E_fatura haricinde kalan tüm faturalar GİB e_arşiv faturası şekline, kullanıcı dostu bir arayüzle gönderilmesini sağlayabilmelidir.
BT Altyapı Satınalma Müdürlüğü
Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA
İhale Katılım Şekli İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin 01.07.2023 Saat 14.00’ a kadar necla.deniz@turktelekom.com.tr adresine mail atarak ihale dokümanları için başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru süreci sonrası ihaleye katılacak firmalar ayrıca bilgilendirilecektir.​
İhale Usulü
İhale Tarih ve Saati
İhaleye Katılabilecek OlanlarBu ihaleye, İhale Dokümanında belirtilen şartları taşıyan yurtiçi istekliler katılabilir.
İhaleye Katılamayacak OlanlarTürk Telekom Grubunda görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Türk Telekom Grubunun diğer tüm çalışanları ve ayrıca ilgili mevzuatı uyarınca kamu İhalelerine katılmaktan yasaklı olanlar İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve geçici veya kesin teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu takdirde istekliden ayrıca tahsil edilir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş. ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.​​