VOLTHA SEBA İHALESİ

​​İhalenin Konusu ve İletişim Bilgileri: Şirketimizce, kullanıcılara geniş bantlı hizmet vermek için kullanılmak üzere GPON (Gigabit-capable Passive Optical Networks) Sistemi için OLT (Optical Line Terminal), SEBA Edge, ONT (Optical Network Terminal) ve bunların uzaktan yönetimi için gerekli Yönetim Sisteminin (SEBA CENTRAL) alımı yapılacaktır.

KATEGORİİLETİŞİM BİLGİSİ
VOLTHA SEBA İHALESİ vedat.kaya@turktelekom.com.tr

İhaleyi Yapan Birimin Adı ve Adresi: Türk Telekomünikasyon A.Ş Satınalma Direktörlüğü

Birimin Adı ve Adresi: Sabit Erişim Satınalma Müdürlüğü Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

İhale Katılım Şekli: İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin en geç ihale tarihinden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen iletişim adreslerine e-mail göndererek ihale dokümanlarını talep etmesi gerekmektedir.

İhale Usulü: İlanlı Alım Usulü

İhale Tarih ve Saati: 12.01.2023 Salı günü, saat 14:00

İhaleye Katılabilecek Olanlar: Bu ihaleye, İhale Dokümanında belirtilen şartları taşıyan yurtiçi istekliler katılabilir.

İhaleye Katılamayacak Olanlar: Türk Telekom Grubunda görev yaptıkları sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Türk Telekom Grubunun diğer tüm çalışanları ve ayrıca ilgili mevzuatı uyarınca kamu İhalelerine katılmaktan yasaklı olanlar İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz, sehven değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve geçici veya kesin teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu takdirde istekliden ayrıca tahsil edilir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.