Dizüstü bilgisayara bakan kadın ve kız çocuğu, yanlarında da bir adam bulunuyor

Dizüstü bilgisayara bakan kadın ve kız çocuğu, yanlarında da bir adam bulunuyor

Tamamlanmış Proje

Türk Telekom olarak, 2014–2019 yılları arasında yürüttüğümüz "İnternetle Hayat Kolay" projesi ile, internetin sunduğu olanakları yeterince tanımayan ve bu olanaklardan faydalanamayan bireylere internet okuryazarlığı eğitimleri vererek online dünya ile buluşmalarını sağladık.


Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile yürüttüğümüz proje kapsamında internet okuryazarlığı eğitimleri ile bölgesel ve ekonomik eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını, herkesin bilgiye erişiminde eşit olanaklardan faydalanmasını amaçladık. Projenin hedef grubunu, kalkınmada öncelikli iller ve başta kadınlar olmak üzere 81 ilde yaşayan, 25 yaş üstü, internet kullanma becerileri olmayan ya da çok sınırlı olan yetişkinler oluşturdu.


Proje kapsamında katılımcılara güvenli internet kullanımı, e-posta kullanımı, e-devlet uygulamaları, görüntülü haberleşme, çevrim içi bankacılık ve bilinçli sosyal medya kullanımı konularında yüz yüze eğitimler verdik ve 5 yılda %61’ini kadınların oluşturduğu 50.000 kişiye ulaştık.