Bir fark yeter, Türkiye’ye değer!


Türk Telekom olarak, ülkemizin dijital dönüşümünün öncüsü olmanın verdiği sorumlulukla hareket ediyor; sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için temel itici güç olan teknolojinin olanaklarından herkesin yararlanmasını odağımıza alıyoruz. Bu kapsamda, “Bir fark yeter, Türkiye’ye değer” anlayışıyla yürüttüğümüz projelerimizle bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyoruz.


Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin yanı sıra; ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata eşit katılmayan tüm kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunmayı sorumluluğumuz olarak görüyor ve “herkes için erişilebilir iletişim” prensibi ile projeler yürütüyoruz.


Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz ile başta nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması olmak üzere, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı destekliyoruz.


Ulusal çapta yürüttüğümüz; Dijitalde Hayat Kolay, Günışığı, Telefon Kütüphanesi, Sesli Adımlar, Türk Telekom Amatör Spor Kulüpleri, Türk Telekom Okulları projelerimizin yanı sıra, yerelde Türk Telekom İl Müdürlüklerinin düzenlediği sosyal sorumluluk çalışmaları da “Türkiye’ye Değer” çatısı altında hayat buluyor.