​​​Öneri ve şikayetleriniz bizim için çok değerli.

Türk Telekom şikayet yönetim sürecinin amacı tüm etkileşim kanallarımızdan bize iletilen şikayetleri kanun, yönetmelik ve şirket kurallarına göre adil, tarafsız, standart bir yaklaşım ve gizlilik içerisinde, ürün ve hizmet kalitemiz doğrultusunda yönetmektir.

Şikayetlerin İletilmesi

Şikayetler farklı iletişim kanallarından bize ulaşsa bile tek bir havuzda toplanır ve tek merkez tarafından sonuçlandırılır. Türk Telekom'a iletilen şikayetler şu aşamalardan geçerek değerlendirilir:

Kayıt Altına Alma

Tüm müşteri şikayetleri Türk Telekom kanun ve yönetmelikleri gereğince kayıt altına alınmakta ve değerlendirilmektedir. Şikayetlerin kayıt altına alındığına dair müşterilerimize sözlü,e-posta veya SMS ile bilgi verilir ve şikayet takip numarası gönderilir. Bu numara ile müşterilerimiz isterlerse şikayetlerinin statülerini takip edebilirler.

Detaylı Araştırma ve Bilgilendirme

Şikayetler, Müşteri İletişim Merkezi'mizde konusunda uzman müşteri temsilcilerimiz tarafından çözülür. Amacımız şikayetlerin ilk kontakta çözümlenmesidir. İlk kontakta çözümlenemeyen, detaylı araştırma gerektiren şikayetler yetki sınırları çerçevesinde ve eskalasyonlarla konusuna göre konuyla ilgili uzman çalışanlardan oluşan ilgili gruplara yönlendirilir ve konusunda uzman ekipler tarafından sonuçlandırılır. Bu tip durumlarda müşterilere öngörülen çözüm süresi ve bu süre içinde başvuruların nasıl takip edilebileceği ile ilgili bilgi verilir.

Sonuçlandırma ve Yanıtlama

Müşteri şikayetlerinin mümkün olan en hızlı şekilde sonuçlandırılması şirketimizin ilk önceliğidir. Her müşteri şikayeti maksimum dikkat ve özenle, şikayet yönetimi süreçlerimize göre adil, tarafsız ve standart bir şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Müşteri iletişim bilgilerinin mevcut olması halinde, şikayetin bize ulaşması itibariyle 24 saat içinde müşterilerimizi şikayetlerinin değerlendirmeye alındığı veya sonuçlandığı konusunda bilgilendiririz. İlk aşamada çözümlenemeyen şikayetler için, öngörülen geri dönüş tarihini bildirir ve konuyu araştırarak belirtilen süre içerisinde müşterilerimizi bilgilendiririz.

Sürekli İyileştirme

Türk Telekom şikayet yönetim sürecimiz, kullandığımız sistemler ve hizmet kalitemiz, temel performans göstergeleri doğrultusunda sürekli gözden geçirilerek, iyileştirilir. Şikayetlerin tekrar etmesini önlemek amacıyla düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenerek süreçlerimiz sürekli revize edilir. En sık gelen şikayet konuları düzenli olarak takip edilerek, yapılan iyileştirmelerin ardından artış ve düşüş oranları takip edilir. Bir müşterinin bizi kısa süre içerisinde aynı şikayetle tekrar aramış olması da bir takip kriteri olarak gözlemlenir ve ilgili aksiyon alınır. Tekrarlanan problemler tespit edildiğinde kök neden analizi yapılarak asıl neden tespit edilir ve gerekli düzenlemeler yapılarak tekrar etmemesi sağlanır. Bu sayfada yer alan bilgiler nedeniyle yasal yollardan hak talep edilemez.

Tarifenize dahil internetiniz veya internet paketiniz yoksa standart cepten internet tarifesi üzerinden ücretlendirilirsiniz.​​​

​​​Faturasız hatlar için standart cepten internet tarifesi 09.09.2014 tarihinden itibaren internet apn üzerinden yapılan kullanımlarda 1 TL/100 KB olarak uygulanacaktır.

23 Ekim 2015 tarihinden itibaren faturalı hatlar için standart cepten internet tarifesi internet apn üzerinden yapılacak 0 - 50 KB arası kullanımlarda 2,04 TL, 50 KB - 1 MB arası kullanımlarda 5,10 TL, 1 MB - 4 MB arası kullanımlarda 10,20 TL, 4 MB - 10 MB arası kullanımlarda 20,40 TL, 10 MB - 25 MB arası kullanımlarda 40,80 TL, 25 MB - 1 GB arası kullanımlarda 49,98 TL olarak uygulanacaktır; 1 GB üzeri kullanımlarda ise ek ücret uygulanmayacak ve fatura dönemi sonuna kadar internet erişimi 128 kbps hızla devam edecektir.​​​​

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca işbu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır. Türk Telekomünikasyon AŞ., ve grup şirketleri TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ. ile TTNET AŞ. (“Türk Telekom Grubu”) her biri ayrı veri sorumlusu olarak Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Türk Telekom Grubu tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Türk Telekom Grubu tarafından işlenebilecek olan kişisel verileri, bu verilerin işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve veri işlemenin hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin Kanun kapsamındaki hakları hakkında bilgi edinebilir.

1. İŞLENEN KİŞİLER VERİLER

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Aşağıda yer alan kişisel veriler, ilgili kişilerin talepleri ve/veya yararlandığı ürün/hizmetler kapsamında kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olup Türk Telekom Grubu tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize aşağıda yer verilmektedir:

Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, TC Kimlik Numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik seri ve sıra numarası, uyruk, pasaport numarası, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, kurumsal uygulamalarımız üzerinden temin edilen fotoğraf ve kimlik örneği

İletişim Bilgileri: Telefon/faks numarası, e-posta adresi ve adres bilgisi

Abonelik Bilgileri: Abone kimlik ve iletişim bilgileri, sözleşme numarası, müşteri numarası, hizmet numaraları, abonelik tipi, abonelik durumu (iptal, aktif, hat dondurma vb.), abonelik kanalı, satış ve iptal tarihleri, tarife ve paket bilgileri, kota ve hız bilgileri, segment bilgisi ve tarife kullanımına özel meslek bilgisi

Cihaz Bilgileri: Cihaz kimlik bilgileri, marka ve model bilgisi, cihaz değişiklik tarihleri, kullanılan modem türü (adsl/vdsl) ve modem değişiklik tarihleri, SIM kart ve SIM kart değişikliği bilgileri, IMSI ve IMEI numaraları

Trafik Bilgileri: Haberleşmenin iletimi ve faturalama amacı ile kullanılan trafik verileri (yapılan aramaların/gönderilen veya alınan mesajların/internet dolaşımının tarihi, saati, süresi ve tarafları), IP adresi

Kullanım Bilgileri: Trafik bilgileri, Türk Telekom Grubu internet sitelerindeki ve mobil uygulamalarındaki davranış ve eğilim bilgileri ile çerezler, film/müzik vb. içerik kullanımları, katma değerli servis/ürün/hizmet aboneliklerine ve bunların kullanımına dair bilgiler, limit aşım bilgileri, fatura bilgileri, sosyal medya id ve sipariş/alışveriş geçmişi

Konum Bilgileri: İletişimin gerçekleştiği zamandaki yaklaşık konum verileri ve yurtdışında bulunduğunuz ülke

Finansal Bilgiler ve Risk Bilgileri: Fatura tercihi, fatura ve içeriğinde yer alan bilgiler, borç bilgileri, faturasız müşteriler için TL bakiyesi/yükleme sıklığı/yükleme sayısı, ödeme talimatı, kredi notu ve risk statüsü, ödeme bilgileri, hesap numarası, kredi kartı ve banka bilgileri, vergi kimlik numarası

İşlem Güvenliği Bilgileri: İşlem Güvenliği Bilgileri: Kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan kullanıcı adı, şifre, güvenlik sorusu ve sertifika bilgisi

Görsel/İşitsel Kayıtlar: Çağrı merkezi görüşme kayıtları, ofis ve bayilerde yapılan sesli ve/veya görüntülü görüşme kayıtları

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Tarife kullanımına özel engel durumunuzu belirten sağlık bilgileri, vakıf ve dernek üyeliği bilgileri

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Şirketimiz hizmetlerinin tesisi, sunulması ve devamlılığının sağlanması,
 • Alt yapı/hizmet verilebilirlik sorgularının yapılması, abonelik tesisi ve abonelik süresince yapılan faturalama/ücretlendirme/iade/tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, aboneliğin sona erdirilmesi,
 • Beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi, ilgili mevzuat gereği abonelik sözleşmenizin yanında kimlik örneğinizin ve saklanması gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi,
 • Müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri şikâyet/taleplerinin karşılanması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, müşteri eğilimlerinin araştırılması ile hizmet kalitesinin arttırılması odaklı anket/analiz/istatistik çalışmalarının yapılması,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması odaklı ödül/çekiliş/yarışma/hediye/ teşekkür/kutlama/hatırlatma uygulamalarının sunulması,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve tekliflerin müşterilerimizin kullanımına göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, takibi, raporlanması ve kampanya içeriği hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Müşterilerimizin yeni ürün/servisler, kampanya/tarifeler ve diğer yeniliklerden haberdar edilmesi, bilgilendirme ve müşteri geri kazanımı faaliyetleri, satış fırsatlarının oluşturulması,
 • Kredi-gelir güvence ve risk incelemesi, kredi puanlaması, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve usulsüzlük/suiistimal/dolandırıcılık gibi her türlü kötü niyetli kullanımların tespiti ve önlenmesi,
 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslar kapsamında mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum,
 • Daha iyi ve yenilikçi hizmet sunumu için network ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında konvansiyonel ve dijital mecralarda ürün, servis ve iş geliştirilmesi,
 • Ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması ile müşterilerin çeşitli fırsatlardan yararlanmasının sağlanması kapsamında farklı sektörlere temas eden marka işbirliklerinin tesisi,
 • Şebeke iyileştirme/optimizasyon çalışmalarının yapılması,
 • Servis sunumu sırasında oluşabilecek arızaların proaktif/reaktif bir şekilde tespit edilmesi, sorunun kök nedeninin bulunarak çözümlenmesi ve tekrarının önlenmeye çalışılması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler tarafından talep edilen bilgi/belgelerin paylaşılması, ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim faaliyetleri, yasal takip ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
 • İlgili mevzuata uygun olarak acil yardım çağrısı durumlarında konumunuzun tespit edilmesi, .
 • BTK Yetkilendirme Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat kapsamında Rehberlik Hizmetlerinin sunulabilmesi.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen mevzuatlar ve amaçlar kapsamında Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri uyarınca aşağıdaki 3 üncü taraflara aktarılabilecektir:

 • Açık rıza vermeniz durumunda Grup Şirketlerimizin hizmetleri kapsamında size uygun teklifler sunulması amacıyla abonelik, konum ve kullanım verileriniz Türk Telekomünikasyon AŞ, TTNET AŞ, TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ, TT Ödeme Hizmetleri AŞ, TTES Elektrik Tedarik Satış AŞ ve www.ttyatirimciiliskileri.com.tr web sitesinde yer alan diğer tüm grup şirketleri ile paylaşılabilmektedir.
 • Abonelik öncesi ve sonrası işlemlerinizin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz, yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz ve bayilerimiz ile paylaşılabilmektedir.
 • Düzenleyici denetleyici kurum taleplerinin karşılanması amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.
 • Finansal işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve mobil finans işlemlerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla abonelik, finans ve cihaz bilgileriniz ödeme ve e-para kuruluşları, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.
 • Açık rıza vermeniz durumunda rehberde yer almasını kabul ettiğiniz telefon numaranız rehberlik hizmeti veren diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.
 • Yasal ve kritik bilgilendirmelerin yapılabilmesi, sahtecilik ve dolandırıcılık gibi vakaların önlenmesi amaçlarıyla Türk Telekom Grubu rehberine kayıtlı olan telefon numaranız TC kimlik numaranıza sahip banka ve finans kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, avukatlık büroları, belediyeler, iş ortakları ve tedarikçiler ile paylaşılabilmektedir.
 • Tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında fatura tutarı ve ödeme bilgileriniz diğer işletmeciler ile paylaşılabilmektedir.
 • Hukuki işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla gereken kişisel verileriniz hukuk büroları, mahkemeler, tüketici hakem heyetleri ile paylaşılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; hizmet, ürün ve faaliyet niteliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte yetki vermiş olduğumuz şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, bayilerimiz, web sitemiz, çağrı merkezimiz ve mobil uygulamalar üzerinden temin edilerek işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, Türk Telekom Grubu ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince:
- fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan
- yukarıda yer verilen amaçlar ve
- Kanun’un 5 inci, 6 ıncı ve 8 inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede
tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Başta 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu sair mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
  - 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
  - Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik
  - Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği
  - 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
  - 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
  - Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik
  - 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
  - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
  - 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
  - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
  - 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
  - 11845 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
  - 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Grup Şirketlerimiz meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz:

 • Açık rızanızın bulunması durumunda,
 • Sağlık dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz kanunlarda öngörülen hallerde açık rızanız aranmaksızın işlenebilmektedir.

5. TRAFİK VE KONUM VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Birinci bölümde yer verilen trafik ve konum verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilmekte ve azami 2 yıl süresince muhafaza edildikten sonra Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun ilgili düzenlemelerine ve Şirketimizin Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak imha edilmektedir:

 • Şirketimiz hizmetlerinin tesisi, sunulması, devamlılığının sağlanması,
 • Alt yapı/hizmet verilebilirlik sorgularının yapılması, abonelik tesisi ve abonelik süresince yapılan faturalama/ücretlendirme/iade/tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, aboneliğin sona erdirilmesi,
 • Müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri şikâyet/taleplerinin karşılanması,
 • Servis sunumu sırasında oluşabilecek arızaların proaktif/reaktif bir şekilde tespit edilmesi, sorunun kök nedeninin bulunarak çözümlenmesi ve tekrarının önlenmeye çalışılması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler tarafından talep edilen bilgi/belgelerin paylaşılması, ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim faaliyetleri, yasal takip ve hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuata uygun olarak acil yardım çağrısı durumlarında konumunuzun tespit edilmesi,
 • Açık rızanız doğrultusunda size uygun fırsatların iletilebilmesi.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11 inci maddesi uyarınca:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini isteme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak isterseniz, bu kapsamdaki başvurunuzu, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmemiz için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen şartlara uygun şekilde:

 • Aşağıda yer verilen adreslerimize posta yoluyla (kimlik teyidi gerekecektir) ya da noter kanalıyla ulaştırabilir veya
 • Sistemlerimizde kayıtlı doğrulanmış eposta adresinizi, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle aşağıda belirtilen eposta/KEP adreslerimize iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

7. İLETİŞİM KANALLARIMIZ

Türk Telekomünikasyon AŞ

Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/Ankara

KEP: ttkvkk@hs03.kep.tr

Mail: ttkvkk@turktelekom.com.tr


TT Mobil İletişim Hİzmetleri AŞ​​​

Noter/Posta Kanalı: Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No:40 Beşiktaş/İstanbul

KEP: ttmobilkvkk@hs03.kep.tr

Mail: ttmobilkvkk@turktelekom.com.tr


TTNET AŞ

Noter/Posta Kanalı: Gayrettepe Mah. Vefa Bayırı Sk. No:2 Kat:3 Beşiktaş/İstanbul ​

KEP: ttnetkvkk@hs03.kep.tr

Mail: ttnetkvkk@turktelekom.com.tr​​

Servis Kapsamı

Değerli Müşterilerimiz, 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren Yurt Dışı Veri Hizmeti Durdurma Uygulamasına ilişkin güncellemeler yapılacaktır.

Kurul kararı neticesinde müşteriler tarafından aksi tercih edilmedikçe, yurt dışı paket aşımı veya paketsiz internet kullanım ücretleri toplamı vergiler dahil 250 TL’ye ulaştığında yurt dışı internet erişimi sonlandırılacaktır. Tüm faturalı bireysel müşterilerimiz için durdurma limiti otomatik tanımlanacaktır.

Web'ten Satın Al

 • Yurt dışında, paket aşımı veya paketsiz internet kullanım tutarınız vergiler dahil 100 TL’ye ulaştığında kısa mesaj ile bilgilendirilirsiniz. Farklı bir tercihiniz yoksa paket aşımı veya paketsiz internet kullanım tutarınız vergiler dahil 250 TL/ seçtiğiniz farklı durdurma limitine ulaştığında yurtdışında internet kullanımınız durdurulur.
 • Yurt dışı paket aşımı veya paketsiz internet kullanımınızın 250 TL yerine 200 TL, 500 TL, 1000 TL, 2000 TL veya 5000 TL’de durdurulmasını seçebilir, durdurulma limit değişikliğinizi kısa mesaj yoluyla veya Mobil Online İşlemler Merkezinden, Müşteri Hizmetlerimizden yapabilirsiniz.
 • Kısa mesaj ile durdurulma limitinizi YURTDISI X yazıp 5555’e ücretsiz olarak göndererek güncelleyebilirsiniz.
 • Yurt dışı paketsiz internet kullanım hizmeti durdurma limiti güncelleme işlemi yapıldığı anda güncel yurt dışı paket aşımı veya paketsiz internet kullanım tutarınız belirlenen yeni limiti aştı ise bilgilendirme almak için güncel tutarınızın üzerinde yeni limit seçmeniz gerekmektedir.
 • Yurt dışı paketsiz internet kullanım hizmeti durdurma limiti güncelleme işlemi yapıldığı anda güncel yurt dışı paket aşımı veya paketsiz internet kullanım tutarınız belirlenen yeni limiti geçmedi ise, bulunduğunuz fatura dönemi itibarıyla geçerli olacak şekilde yeni limitiniz tanımlanacaktır.
 • Yurtdışı paket aşımı veya paketsiz internet kullanımınız durdurulduktan sonra internet kullanımına devam etmek için Devam Yurt Disi yazıp 5555'e gönderebilir veya yurt dışı internet paketi satın alabilirsiniz. İnternet paketiniz bittiğinde kullanımınız durdurulmaz, tarifenizin standart yurt dışı ücreti üzerinden ücretlendirilirsiniz.
 • 100 TL bilgilendirme SMS’ini aldığınızda 250 TL/seçtiğiniz limitte durdurulmak istemiyorsanız Devam Yurt Disi yazıp 5555'e gönderebilirsiniz.
 • Tarifen Yurtdışında servisine kayıtlı olup internet kullanımı durdurulan müşterilerimizin de yurt dışı internet kullanımına devam edebilmek için Devam Yurt Disi yazıp 5555'e göndermesi gerekmektedir.
 • Yurt dışı paketsiz internet kullanımınızın durdurulma limitini sorgulamak için YURTDISI FUS yazıp 5555’e gönderebilirsiniz.
 • Yurtdışındaki fatura üst sınırı bilgilendirmelerine DK ve SMS kullanımlarınız ile toplam fatura bedeliniz üzerinden yapılan indirimler dahil değildir.
 • Yurt dışında paketsiz internet kullanımınızın hiçbir zaman durdurulmasını istemiyorsanız IPTAL Yurt Disi FUS yazıp 5555’e gönderebilirsiniz. İptal etmeniz durumunda, bulunduğunuz fatura dönemi itibarıyla geçerli olacak şekilde tüm fatura dönemlerinizde yurt dışı internet hizmetiniz durdurulmayacaktır.
 • İnternet kullanımınızın durdurulmasını iptal ettiğinizde yurt dışı paket aşımı veya paketsiz internet kullanımlarınıza ilişkin kullanım tutarınız 100 TL, 250 TL, 500 TL, 1000 TL, 2000 TL, 5000 TL ve 10.000 TL’ye ulaştığında bilgi SMS’lerini almaya devam edersiniz.  Bu bilgilendirmeleri almak istemezseniz Müşteri Hizmetlerimizden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
 • Durdurulan yurt dışı internet hizmetiniz bir sonraki fatura döneminde otomatik olarak kullanıma açılır.
 • Bilgilendirme ve durdurma hizmeti Türkiye yerel saatine göre yapılır. Türkiye yerel saatine göre son 2 saatlik kullanımlar dahil değildir.
 • Yurt dışı internet hizmetinin durdurulması yurt içi internet erişimini engellemez.
 • Bu servis sadece yurt dışı paket aşımı veya paketsiz internet kullanım için geçerlidir, yurt dışı ses ve sms kullanımları için bilgilendirme ve durdurma servisi bulunmamaktadır.

Yurt Dışı Veri Hizmeti Durdurma servisi ücretsiz bir servistir.