Ocak 2023 İtibarıyla Tüketici Hakları Yönetmeliği Kapsamında Ödenmemiş Fatura Nedeni İle Hizmetin Kısıtlanması, Kapanması Ve Borç Nedeniyle Sözleşme Feshi Süreçlerinde Yapılan Güncellemeler

Müşterilerin almış olduğu hizmete ait faturasının borcunu faturada belirtilen son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde son ödeme tarihinden itibaren asgari 10 gün içinde müşteriler öncelikle bilgilendirilerek hizmeti kısıtlanır. Hizmetin kısıtlanması işlemi; internet erişim hizmetlerinde, internet bağlantı hızının düşürülmesi şeklinde, Tivibu Ev hizmetinde internet hizmetine bağlı olarak yayının durdurulması ve Tivibu Uydu hizmetinde ise sadece ulusal kanallar izlenebilecek şekilde gerçekleşir.

İnternet Kısıtlama sürecinde; güvenlik sertifikası ile damgalanmış ve "https://" ön takısı ile çalışan belirli internet sitelerine (örneğin bankaların web siteleri ve MS Exchange sunucularına bağlanmakta kullanılan MS Outlook gibi mail uygulamalarına, yine "https://" ön takı ile hizmet sunan diğer bazı sitelere) 128 Kbps hız ile erişim sağlanabilmektedir. Hizmetin kısıtlanma sürecinde mevcut paket /kampanya ücreti üzerinden faturalandırma hizmetin durdurma işlemine kadar devam edecektir.

Hizmetin kısıtlanması akabinde borcun ödenmemesi halinde kısıtlama sonrası asgari 4 gün içerisinde müşteri hizmeti tamamen durdurulacaktır. Hizmet durdurma sürecinde müşterinin İnternet ve Tivibu erişim hizmeti tamamen durdurulmaktadır. Hizmetin durdurulma sürecinde cihaz bedeli/kullanım ücreti, telsiz kullanım/ruhsatname ücreti gibi paket/kampanya ücreti dışında ücretler tahsil edilecektir.

Hizmetin kısıtlama/durdurma işleminden makul süre önce müşterinin iletmiş olduğu iletişim bilgilerine göre SMS ile bilgilendirme, e-mail ile bilgilendirme veya sesli yanıtlama yöntemi bilgilendirmeler yapılmaktadır. İlgili bilgilendirmelerde, “Hizmetin kısıtlanma ve durdurulma tarih aralığı bilgisi ve hizmet kapama ücret bilgisi” yer almaktadır.

Ödenmemiş faturadan dolayı erişimi kullanıma kısıtlanan/durdurulan hizmetler için “Hizmetin Açma/Kapama” ücreti işlem başına vergiler dahil 141,17 TL'dir. Bir takvim yılındaki "borç nedeniyle" ilk açma-kapama işlemi için söz konusu ücret yansıtılmamaktadır.

Kısıtlamaya/durdurmaya neden olan faturaların sözleşme feshinden önce ödenmesi durumunda 24 saat içinde internet erişiminde mevcut paket hızı ile devam edilir, Tivibu hizmetinde ise mevcut paket/kampanyası ile kullanılabilecektir.

Müşterilerin ani kullanım artışı, suiistimal riski, abonelik üzerinden dolandırıcılık vb. işlemler nedeniyle yapılan kısıtlamalar, bu kapsam dışında değerlendirilmektedir.

Kapatılan hizmetlerin sözleşmeleri ise, yapılan son uyarılar sonrası halen ödeme yapılmadığı durumda yasal takip başlatılmak üzere feshedilebilmektedir. Sözleşmenin borç nedeniyle feshi durumunda, sözleşme kapsamında bulunan taahhüt, avantaj bedelleri, indirimler ve diğer ek hizmetlere ait ücretler var ise ayrıca faturalandırılmaktadır.

Son ödeme tarihi geçmiş faturalara Bireysel müşterilerimiz için aylık %2,5 oranında, Kurumsal müşterilerimiz için aylık %3,5 oranında gecikme faizi uygulanmaktadır.