Türk Telekom Blog

14.09.2023 Teknoloji

Okulda Teknoloji Kullanımı Neleri Kapsar?

Ümit Önal

Türk Telekom İçerik Ekibi

Okulda teknoloji kullanımı, öğrenme sürecinin daha etkili hale gelmesi adına önemlidir. Son yıllarda büyük bir hızla gelişen teknoloji, eğitim sektörüne de pek çok etkide bulundu. Son olarak teknolojik aletlerin eğitim hayatında kullanılmaya başlaması ise derslerin işleniş sürecini epey değiştirdi.

İnsan hayatını baştan sona etkileyen teknolojik gelişmelerin eğitim sektörü adına da kesinlikle farklılıklar yaratmakta olduğunu dile getirmek gerekiyor. Buna paralel olarak derslerin online ortamda sürdürülmesi uzaktan eğitim kavramını doğurdu. Özellikle Pandemi süreci ile uzaktan eğitim bir seçenek değil zorunluluk hale gelmiştir. Ancak elbette okullarda teknoloji kullanımı yalnızca uzaktan eğitim yani online dersler ile gerçekleşmez. Uzun yıllardır süregelen akıllı tahtalar, okulda kullanılan teknolojik aletler listelerin başında gelir. Bu ve bu gibi teknolojik aletler, eğitimin daha nitelikli hale gelmesini sağlarken öğrenme sürecini hem daha verimli hem daha eğlenceli hale getirir.

Eğitimde Teknoloji Kullanımı Ne Anlama Gelir?

Okullarda bilgisayar teknolojisi ve kullanımı, son yıllarda eğitim sektörü ile ilgili yapılan araştırmalar ve çalışmaların başında gelir. Eğitim ve öğretim hayatında teknoloji kullanımı teknolojik araçların farklı alanlarda eğitim sistemine entegre edilmesi anlamına gelir. Akıllı tahta, projeksiyon cihazı ya da online eğitim sistemi gibi pek çok farklı unsur ve ekipman; eğitimde teknoloji kullanımının içerisine dahildir.

Eğitimde teknoloji, bir öğretim yöntemi olarak tercih edilebilir. Eğitim içeriğine göre değişebiliyor olması ise sağladığı en önemli avantajlardan biridir. Sözel derslerde slayt hazırlayarak akıllı tahta yardımıyla sunmak, işlevsel bir metot olarak sayılabilir. Bunun yanı sıra özellikle sayısal ağırlıklı derslerin akıllı tahta üzerinden anlatılması ve animasyonlar ile pekiştirilmesi, etkin ve eğlenceli bir öğrenme sistemini mümkün hale getirir.

Teknolojik gelişmeler ile tasarlanmaya başlayan okul öncesi teknoloji etkinlikleri öğrencilerin okul hayatına motive edilmesi konusunda önemli bir rol oynar. Dolayısıyla teknoloji etkinlikleri ve eğitimde teknoloji kullanımının yalnızca etkin bir eğitim sistemi için değil, öğrenimi daha eğlenceli ve verimli hale getirmek için de önemli olduğunu dile getirmek gerekir.

Eğitimde teknolojinin en yaygın olarak görüldüğü alanlar akıllı tahta üzerinden yapılan slaytlardır. Geçmiş yıllarda öğretmenler tahtaya yazarak ders anlatıyor olsalar da teknolojik kullanımları ile birlikte bu durumu ortadan kalkmıştır. Öğretmenlerin derse önceden hazırlayarak getirdikleri slayt, akıllı tahta üzerinden anlatılır. Kaydedilmesi kolay olmasının yanı sıra hem öğrenci hem de öğretmen için büyük bir kolaylık sağlar.

Eğitimde Teknoloji Kullanımına Örnek Olabilecek Durumlar

Okullarda teknoloji kullanımı, son birkaç yılda zirve noktasına ulaşmış ve günümüzde teknoloji ve eğitim olgularının birbirlerinden ayrı halde düşünülmesi imkânsız hale gelmiştir. Bu doğrultuda okullarda kullanılan teknolojik aletler ve teknolojik eğitim ile ilgili örnek olarak verilebilecek pek çok durum olduğunu da dile getirmek yanlış olmaz. Örnek bir okul teknoloji planı, şu şekilde listelenebilir:

 • Akıllı tahta kullanımı, animasyon videolar ile derslerin daha etkin hale getirilmesi.
 • Online eğitim sistemi, projeksiyon cihazları.
 • İnternet üzerinden yapılan canlı dersler.
 • Ders anlatım için youtube gibi platformlar üzerinde yer alan videolardan destek alınması.
 • Sanal sınıflar.
 • PDF dosyaları üzerinden kaydedilebilir ve etkin bir eğitim sistemi oluşturulması.
 • Telefon ve tablet üzerinden ders izleyebiliyor olmak.
 • Online eğitim platformlarının büyük bir hızla artması.
 • Laboratuvar aletlerinin Online eğitim için kullanılabiliyor olması.
 • Etkileşimde oyunlar aracılığıyla yapılan eğitimler.
 • Raunt (YKS)
 • Vitamin (LGS)

Eğitimde Teknoloji Kullanımı Neden Önemlidir, Geliştirmek için Neler Yapılabilir?

Okulda teknolojik aletleri kullanmak, eğitimin daha etkin hale gelmesini sağlar. Her öğrencinin aynı sistem ile algılama şansı yakalaması söz konusu olamaz. Öğrencilerin öğrenme stilleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla öğrenme esnasında dikkat edilmesi gereken etkenler ve kullanılması gereken yöntemler her öğrenciye göre değişmelidir. Fakat bir öğretmenin birçok öğrenciye aynı anda ders verdiği göz önünde bulundurulduğunda her öğrenci için farklı bir öğrenim yöntem izlenmesi söz konusu olamaz. Teknolojinin okullarda kullanımı sayesinde öğrenciler, kendileri için en uygun öğrenme yöntemini izleme şansı yakalar. Bu açıdan teknolojinin eğitim açısından çok önemli olduğunu ve daha etkin bir eğitim süreci için eğitime teknolojinin dahil edilmesi gerektiğini dile getirmek yanlış olmaz.
Teknoloji ile birlikte öğrencilerin sınavlara hazırlanma süreçlerinde de değişiklikler yaşanmaktadır.

Raunt üniversite sınavlarına hazırlanan adayların hedeflerine ulaşmaları ve lise öğrencilerinin ders ve sınav başarılarını artırmaları için tasarlanmış, Türkiye’nin ilk ve tek kişiye özel üniversiteye hazırlık çözümüdür. Bir adayın üniversite sınavlarına en etkin şekilde hazırlanması için ihtiyacı olan tüm unsurları tek bir çözümde sunar. Raunt zekâsı, kullanıcısını yakından tanıyıp yönlendirir. Akıllı Öneri Sistemi’yle eksiklerini zamanında tamamlamasını sağlar ve performansını sürekli takip eder. Bu benzersiz özellikler, bütünleştirilmiş dijital ve basılı içeriklerle desteklenerek öğrenciyi/mezunu adım adım hedefine ulaştırır.

Teknolojinin eğitime katkıda bulunduğu su götürmez bir gerçek haline gelmiştir. Bu durum, pek çok kişiye eğitimde teknoloji kullanımını geliştirmek için neler yapılabileceğine dair soruları düşündürmüştür. Teknoloji, insanların içerisinde gelişir dolayısıyla insan hayatına kolaylıkla entegre olur. Teknolojik kullanımların eğitimi etkilediği tarihe bakıldığı takdirde yeni gelişmelerin ve teknolojik olarak yapılan farklılıkların da eğitim hayatına kolaylıkla entegre olacağı görülür. Ancak teknoloji kullanımının eğitime daha yoğun olarak katkıda bulunması için teknoloji okullarına ağırlık verilebilir.

Bu doğrultuda “Teknoloji okulu nedir?” sorusuna “Teknoloji ve bilişim temel eğitim veren eğitim kurumları.” biçiminde yanıt vermek mümkündür. Teknoloji okulları öğrencilerine genç yaşta yazılım, mühendislik gibi disiplinleri öğretmeyi amaçlar. Elbette teknolojik bir okulda kullanılan teknolojik ürünler herhangi bir eğitim kurumuna göre çok daha farklı ve gelişmiş bir listeye sahiptir.

Örnek olarak Vitamin (LGS); yepyeni ve çok boyutlu bir öğrenme ortamı sunuyor, sürükleyici içerikleriyle merak uyandırarak bilgiyi keşfettiriyor, kare kodlarla dijital içeriklere, videolu anlatımlara ve testlere yönlendiriyor.

Eğitimde Teknoloji Kullanımı ile Sağlanan Avantajlar Nelerdir?

Son yıllarda evlerde ve okuldaki teknolojik aletler listelerinin büyük bir hızla arttığı görülür. Okullarda en çok kullanılan teknolojik aletlerin başında ise akıllı tahtalar yer alır. Eğitimde teknoloji kullanımı ile sağlanan çok sayıda avantajı bulunduğunu dile getirmek ise kesinlikle yanlış olmaz. Peki, okulda teknoloji nasıl kullanılır?

 • Öğretmenler teknolojik aletler sayesinde konuyu daha etkin bir şekilde anlatır.
 • Derslerin daha hızlı ve verimli geçmesi sağlanır.
 • Etkin bir eğitim süreci ile öğrenciler kendileri için en uygun yöntemi izleyerek öğrenebilir.
 • Farklı öğrenme sitelerinin bir arada kullanılmasına olanak tanır.
 • Konuların daha kolay bir şekilde ele alınmasını ve anlaşılmasını sağlar.
 • Bilgilerin daha kalıcı hale gelmesini sağlar.
 • Öğrencilerin teknolojik gelişmelerden uzak durmalarına engel olur.
 • Öğrencilerin gelişimi ile ilgili öğretmenin daha hızlı bir şekilde geri bildirim almasını sağlar.

Okullarda kullanılan teknolojik alet ve eğitime teknolojinin yansıması Z kuşağı teknoloji kullanımı konusunda önemli bir rol oynar. Yeni neslin teknolojik gelişmelerden bihaber olmadan büyümesi ve gelişmelerin hiçbir zaman gerisinde kalmaması adına okullarda teknolojik alet kullanımı önemlidir. Öğrencilerin hayatlarını çok büyük bir bölümünü okulda geçirdiğini dolayısıyla en çok vakit geçirdikleri alanın okullar olduğunu dile getirmek yanlış olmaz. Bu sebeple “Evimizde ve okulda kullandığımız teknolojik araçlar nelerdir?” sorusuna yanıt olarak verilen bilgisayarlar, tabletler, projektörler veya yazıcılar gibi teknolojik cihazlar; Z kuşağının hayatına dahil edilebilir. Böylece yeni neslin daha bilgili olmasına yardımcı olabiliriz.

Okullarda Teknoloji Kullanımı Olumsuz Bir Durum Yaratabilir mi?

Son yılların en çok araştırılan konularından biri olan okulda teknolojik ürünler ve bu ürünlerin kullanımı, elbette hem olumlu hem olumsuz durumlar yaratır. Eğitime teknolojinin entegre edilmesi ve uzaktan eğitim hayatının bilfiil başlamış olması, hem öğrenciler hem öğretmenler için olumlu ne olumsuz durumlar yaratmıştır. Okulda kullanılan teknolojik aletler nelerdir sorusuna verilen yanıt listesi uzadığı sürece olumlu ve olumsuz durumların da uzayacağını dile getirmek yanlış olmaz.

Okulda teknolojinin yararları ve zararları, öğrencilerin anlama ve öğrenme şekillerine göre değişkenlik gösterse de sosyalleşme açısından zararlı olabilir. Eğitimin tamamen sanal ortamda gerçekleştirilmesi ise çocukların fiziksel sağlığı açısından da zararlı bir hal alabilir. Teknolojik imkanların gelişmediği yerlerde uygulanması güç olan teknolojik eğitim, öğrencinin dikkatini toplaması konusunda da zorluğa sebebiyet verebilir. Ancak bu gibi olumsuz durumlar, teknolojik eğitim temellerinin daha sağlam hale getirilmesi ile ortadan kaldırılabilecek problemlerdir.