Günışığı

Projektör ekranında bir desen izleyen genç bir kız /// Kalem ile bir tahtaya çizim yapan genç bir kız

Projektör ekranında bir desen izleyen genç bir kız /// Kalem ile bir tahtaya çizim yapan genç bir kız

Türkiye’de az gören kavramını sahiplenerek, Türkiye’de ve dünyada alanında tek örnek olarak dikkat çeken ‘‘Günışığı’’ projesini 2014 yılında hayata geçirdik. Günışığı projesi ile, sağlık kurulu raporuyla total kör tanısı konulmuş ancak %1 ile %10 arası görme yetisi olan çocuklara erken müdahale eğitimleri kapsamında görme yetilerini kullanmayı öğretmeyi ve eğitim hayatlarına akranlarıyla aynı okullarda devam etmelerini sağlamayı hedefliyoruz.


Türk Telekom’un teknoloji desteği ile oluşturulan özel eğitim programının uzaktan eğitim yolu ile yaygınlaştırılmasını amaçladığımız Günışığı projesi, her yıl farklı illerden çocukların projeye dahil edilmesiyle bugüne kadar 81 ilden 1.000’i aşkın az gören çocuğa ulaştı. Projeye dahil olan çocuklar verilen eğitimlerle, 7 ay gibi kısa bir sürede algıladıkları ışık ile görme yetilerini kullanmayı öğrendi.


Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz proje sayesinde, az gören çocukların bağımsız hareket eden ve akranları ile birlikte kaynaştırma eğitimine devam eden bireyler olarak hayata katılmalarına olanak tanıdık. Diğer taraftan, dünyada ilk defa uzaktan eğitim imkânı sağlayan projeyle ailelerin bilgi ve bilinç düzeyini artıracak çalışmalar sürdürerek bu alanda somut kazanımlar sağladık.


Günışığı projesi mezunu çocukların engelsiz akranlarıyla aynı okullara devam etmeye başlaması ile birlikte ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda, okullardaki eğitimcilerin az gören eğitimi hakkında bilgilendirilmesi için 2018 yılında projenin ‘’Okulumda Günışığı’’ ayağını başlattık. Okulumda Günışığı çalışmaları kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 5.000 eğitimciye farkındalık seminerleri verdik.


Ayrıca, engelsiz akranlarıyla aynı sıraları paylaşan Günışığı çocuklarının dersleri ve tahtayı takip etmekte yaşadıkları sorunları aşabilmeleri için Türk Telekom Ar-Ge birimi ile birlikte ‘’TahtApp’’ yazılımını geliştirdik. Sınıf tahtasında yer alan içerikleri bir kamera ile gerçek zamanlı olarak çocuklara temin edilen tabletlere ileten TahtApp yazılımı, bu içerikleri özel görüntü işleme teknikleri ile düzenleyerek öğrencilerin dersi takip edebilecekleri formata dönüştürüyor.


TahtApp sayesinde, okuma ve ışık algılamada farklılıkları olan çocukların sınıfta ders takibinde ihtiyaç duydukları standardizasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Ayrıca öğrencilerin akranlarından ayrışma hissini ortadan kaldırarak, derslere aktif ve eş zamanlı olarak katılmalarını sağladık.


Tüm sınıfın hayatını kolaylaştıran bu yazılımı, Okulumda Günışığı kapsamında 26 okula kurduk. TahtApp’in yaygınlaştırılması amacıyla, yazılımı bir uygulamaya dönüştürerek tabletlerde kullanılabilir hale getirdik. Tüm az gören çocukların erişimine ücretsiz olarak sunduğumuz TahtApp uygulaması ile kaynaştırma eğitimine devam eden tüm az gören çocuklar, sınıf içinde basit bir kamera kurulumu ile dersi anlık olarak takip edebiliyor.


Yine proje kapsamında, Türk Telekom Ar-Ge birimimiz tarafından tasarlanan ‘’Günışığı Oyunları’’ ise az gören çocukların eğitimlerine destek olmak amacıyla özel olarak geliştirildi. Dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip uygulama az gören çocukların işlevsel olarak görme becerilerini artırmalarını, el-göz koordinasyonlarını geliştirmelerini destekliyor. Uygulama aynı zamanda görme yetileri zayıflayan yaşlı bireyler tarafından da kullanılıyor.


Günışığı projesi kapsamında sunduğumuz eğitimler, Covid-19 pandemisi süresince çevrim içi olarak devam etti. Bu dönemde, İstanbul Modern Sanat Müzesi iş birliğiyle çocuklar için çevrim içi sanat atölyeleri ve etkinlikler gerçekleştirdik. Projenin sonraki döneminde, görme yetersizliği yaşayan gaziler, yaşlılar gibi 18 yaş üzeri az görenler ve eğitimcileri de sürece dahil ederek, proje kapsamını genişlettik. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çevrim içi eğitim programlarıyla 7.000 katılımcıya ulaştık.