Arkasında “Türk Telekom Arama Kurtarma” yazan kasklı bir adam ve yanında yıkılan bir duvarı inceleyen üç kişi bulunuyor.

Arkasında “Türk Telekom Arama Kurtarma” yazan kasklı bir adam ve yanında yıkılan bir duvarı inceleyen üç kişi bulunuyor.

Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi (TTAKE); tamamı Türk Telekom çalışanlarından oluşan ve tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sivil savunma hareketi olma özelliğini taşıyor. 2010 yılında kurulan TTAKE, Türkiye’de ve dünyada meydana gelebilecek her türlü doğal afet, doğal kaza ve arama kurtarma faaliyeti gerektiren olumsuz koşullarda yetkisi ve imkânı dâhilinde, olay yerine mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ulaşarak zor durumda kalanlara yardım etmeyi amaçlıyor.


AFAD’a akredite olan 30 üyeli Merkez Ekibi ve buna ek olarak Bölge Destek Ekipleri ile toplam 150 gönüllü üyeye sahip olan TTAKE, diğer sivil savunma ekipleriyle sürekli bilgi paylaşımında bulunuyor ve ilgili konularda güncel eğitimleri takip ediyor. Özellikle, bölgelerde kurulan Destek Ekipleri alan coğrafyasına ve karakteristiğine uygun eğitimler alarak bölgesel afetlere karşı uzmanlaşması sağlanıyor.

​ ​​​