Türk Telekom Blog

12.12.2023 Teknoloji

İyi Bir Yazılımcı Olmak için: Kodlama Nedir? Nasıl Öğrenilir?

Ümit Önal

Türk Telekom İçerik Ekibi

Kodlama ve yazılım son yıllarda meslekler ile ilgili araştırma yapan pek çok kişinin karşısına çıkan terimler haline geldi. Yazılım programları tasarlamak ile görevli olan kişilere yazılımcı ismi veriliyor. Bu meslek grubu yazılım uzmanı olarak da adlandırılır. Yazılım uzmanları bilişim çağının getirdiği teknolojik gelişmelere bağlı olarak projeler üretiyor.

Yazılımcı yani yazılım uzmanı olmak isteyen herkesin kodlama öğrenmesi gerekiyor. Son yılların gündemden asla düşmeyen temalarından biri haline gelen kodlama, oldukça geniş bir kapsama sahip.

Kodlama Nedir?

Bilgisayar sistemlerine işlem yaptırmak amacıyla kullanılan komutlar “Kodlama nedir?” sorusuna yanıt olarak verilebilir. Kodlama ya da programlama ismi ile de anılan bu komutlar kod editörü tarafından yazılır ve bilgisayara yaptırılan matematiksel işlemlerin metne dökülmüş halidir.

Kodlama Nasıl Öğrenilir?

Kodlama, yazılımcı olmak isteyenlerin öğreneceği bir dizi dilleri ifade eder. Birçok kişi, kodlamaya ilgi duyuyor ve program yazma yeteneklerini geliştirerek bu alanda çalışmak istiyor. Ancak nereden başlamaları gerektiğini merak ediyor. Bunun için verilen kodlama eğitimi kodlama ilgili yeterince bilgi sahibi olmanıza yardımcı olabilir. Eğer kodlama ya da programlama ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değilseniz eğitim alarak sıfırdan başlamanız çok daha doğru olacaktır.

Kodlama öğrenmeye başlamak için algoritmanın temellerini öğrenmek gerekir. Yazılım dilinin tamamının temelinde algoritma bulunur. Eğer algoritma mantığını anlar ve kavrarsanız yazılım dilini öğrenirken zorluk yaşamazsınız. Bunun yanı sıra algoritma temelini iyi oturtarak yazılım dilinde uzmanlaştıktan sonra yeni bir yazılım dili öğrenirken zorlanmaz ve hızlı bir adaptasyon süreci geçirilir.

En önemli nokta ise kendinizi geliştirmek istediğiniz alana karar vermektir. Yazılımcılar front-end, back-end, full developer gibi alanlarda kendilerini geliştirirler. Bunlar bir web sitesinin sayfa tasarımı, web sitesinin arka planda çalışmasını sağlayan veriler veya her ikisini kapsayacak şekilde yetkinlik kazanmayı ifade eder. Ayrıca mobil uygulama veya oyun geliştiriciler çeşitli yazılım dillerini öğrenerek bu alanda kariyer edinebilirler.

Kodlama Dili Nedir?

“Kodlama nedir?" sorusuna verilebilecek yanıtlardan biri, bilgisayar sistemleri veya elektronik devrelerde işlem yapmak için kullanılan komut dizilerinin bütünüdür. Kodlama ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin pek çok farklı detayı öğrenmeleri gerekir.

Kodlama ya da programlama olarak ele alınan bu komut dizileri ile ilgili terimleri öğrenmek önemlidir. Böylelikle eğitim süreci boyunca herhangi bir zorluk yaşamazsınız. Kodlama süreci boyunca karşılaşacağınız terimlerin başında ise kodlama dili gelir.

Programlama ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen pek çok kişinin yaptığı ilk araştırma “Kodlama dili nedir?” olmaktadır. Kodlama ya da programlama dili, yazılımcının bir algoritmayı ifade etme amacıyla bilgisayara ne yapmak istediğini anlatmasını sağlayan yoldur.

Kodlama dili sayesinde yazılımcının bilgisayara hangi veri üzerinden hangi işlemi yapacağını ya da verinin nasıl depolanacağını ve ileteceğini anlatması mümkün olur. Kodlama dili sayesinde bilgisayar hangi koşullarda hangi işlemlerin yapılacağını tam olarak anlayabilir. Bu diller popüler olarak; HTML, CSS, ASP, PHP, Java, Visual Basic, C#, C++ ve Python şeklinde sıralanabilir. Her dilin kendine özgü ifadeleri ve yazımı vardır. Dolayısıyla bir kodlama dili öğrenmek o alanda yetkinleşmek anlamı taşır.

Programlama süreci oldukça geniş kapsamlıdır ve kendi içinde bir dizi farklı alt konuyu içerir. Bu sebeple “Kodlama kursu nedir?” sorusuna kodlama ve programlama ile ilgili öğrenilmesi gereken bütün detayları sizlere aktarmak ile yükümlü kurs ve eğitim olduğuna dair yanıt vermek doğru olabilir. Böylelikle kodlama eğitimi boyunca kafanızı karıştıran herhangi bir soruyu uzmanlar eşliğinde çözebilirsiniz. Bu durum aldığınız eğitimin daha kapsamlı hale gelmesini sağlar.

Robotik Kodlama Nedir?

“Robotik kodlama nedir?” sorusuna robotların çalışma mekanizmasına uygun olarak yazılan kodlar olduğuna dair yanıt vermek doğru olacaktır. Robotik kodlama, kodlamanın bir alt başlığıdır. Klasik kod yazımı gibi uygulanır. 1 ile 0’lara göre kodlar yazılır. Sonra koda uygun olarak asıl makineye işlem devam ettirilir. Bu sayede robotun çalışması etkin hale getirilir.

Robotik kodlama, makine kontrol sistemleri, elektronik, bilgisayar ve uzay bilimleri gibi alanlarda kullanılır. Bu kodlama, makinelerin birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan yazılım kodlarını içerir. Dolayısıyla çalışma süresini kısaltır. Çalışma sistemi ise daha verimli hale gelir.

“Temel robotik kodlama nedir?” sorusuna yanıt bulmak ve robotik kodlama yapmak için belirli bir eğitim süreci gerekir. Robotik kodlama öğrenme sürecinde Raspberry, Pi ve Arduino gibi yazılım araçlarını öğrenmek gerekir. Robotik kodlamada C, C#, Fortran, Python ve Java gibi programlama dilleri kullanılır. Programlama dilleri ile ilgili bilgi sahibi olmak yeni bir kodlama yöntemi öğrenirken zorlanmanıza engel olur.

Web Tasarım ve Kodlama Nedir, Ne İşe Yarar?

Son yılların en sevilen bölümlerinden biri olan web tasarımı ve kodlama programlama becerilerini geliştirmek isteyen pek çok kişinin tercihi haline geldi. Birçok farklı sebeple yapılan işlemlerin tamamı olan kodlama, internet sitelerinin başarı sağlamasında da rol oynuyor. Kodlama eğitimi almak internet sitelerinin sahip olması gereken kodlar ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmaya yardımcı oluyor. Böylelikle kişiler internet sitelerinin kodlamasını ve tasarımını yapabilecek uzmanlar haline geliyor.

Kodlamanın kapsamlı bir eğitim süreci olduğunu, dolayısıyla kodlama öğrenmek için zamanınızın çok büyük bir bölümünü ayırmanız gerektiğini unutmamalısınız. Kodlama öğrenmek isteyen pek çok kişi ilk etapta birçok farklı terim ile karşılaştığı için kafa karışıklığı ve endişe yaşıyor. Ancak bu süreçte kodlama uzmanları tarafından verilen kodlama dersi ve eğitimler, kafa karışıklığı yaşamadan daha başarılı bir eğitim süreci geçirmenize yardımcı oluyor.

Kodlama Öğrenmek Neden Önemli?

“Kodlama nedir, nasıl yapılır?” sorusunun her yaş grubundan insan tarafından merak edildiğini söylemek mümkün. Kodlama pek çok kişi için kafa karıştırıcı ve anlaşılması zor bir süreç gibi geliyor olsa da hayatın her alanında insanla birlikte yer alıyor. Matematiğin iletişim dili olarak ele alınan kodlama, henüz çocuk yaşta insanların hayatına girmeyi başarıyor.

Küçük yaşta çocuklar için yapılan kodlama etkinlikleri çocukların kodlama ve programlamaya dair yetenek geliştirmelerine yardımcı oluyor. Ancak küçük yaştan gelen bir yetkinliğiniz olduğunu düşünmüyorsanız da yetişkin yaşlarınızda kodlama öğrenebilirsiniz. Başarılı kodlar yazmak için kullanılan kodlama programları ve uygulamaları ile ilgili yeterince bilgi sahibi olduğunuzda bile bu konuda büyük bir yol kat etmiş sayılırsınız!

Kodlama uygulamaları kişinin matematik becerilerini geliştiriyor. Mantık ve hesaplama becerilerinin maksimum seviyeye gelmesini sağlıyor. Dolayısıyla kodlama gündelik yaşamda bile işinize yarayabilecek nitelikler kazandırıyor.

Kodlama uygulaması olarak ele alınan uygulamalar teknolojinin gelişmesi ile birlikte uzun bir liste haline geldi. Ancak bu, kodlamanın yeni bir sistem olduğunu düşündürmemeli. 1960’lı yıllarda ismini duyurmayı başaran kodlama, problemleri daha verimli şekilde çözmek ve iş adımlarını sıralayarak belirli görevleri yerine getirmek için bilgisayar sistemlerini görevlendirmektir. Tüm bu adımları başarılı şekilde gerçekleştirmek “Kodlama nasıl yapılır?” sorusuna yanıt olarak verilir.

Kişiye bilimsel düşünme becerisi kazandıran ve algoritma ile çözümlenen karmaşık konular sayesinde problem çözme seviyesinin artmasını sağlayan bu yeterlilik “Yazılım kodlama nedir?” sorusuna yanıt olarak verilebilir.

Siz de, çeşitli kurslar yardımıyla başlangıç seviyesindeki temel dilleri öğrenmeye başlayarak sonrasında bir veya birkaç dilde uzmanlaşarak alanınızda başarılı bir yazılımcı olabilirsiniz.

Teknoloji ve bilişim dünyasında zengin içeriklere ve daha fazlası için yüzlerce derginin ve günlük gazetelerin bulunduğu e-dergiye göz atabilirsiniz.