Bina Dışı (Harici) Dağıtım Kutusu İhalesi

​​​Şirketimiz ihtiyacı için, lokal telekomünikasyon şebekesinde lokal kablolar ile dış tesisat telleri, apartman içi ankastre dağıtım kabloları veya abone terminasyon noktalarının korunması amacıyla kullanılmak üzere “50.000 Adet BDDK-3 Bina Dışı Dağıtım Kutusu (10-20’lik) Modülsüz” satın alınacaktır.

İsteklilerin, son teklif verme günü ve saati olan 19.04.2019 Cuma günü saat 11:00’den önce Şirketimiz ilgilisi ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Saygılarımla

İlgili: Güler TURAN
E-Posta: guler.turan@turktelekom.com.tr
Telefon: 0 312 555 76 23​​