Türk Telekom Grubu İSG-OSGB Hizmet Alımı İhale Daveti

​​​Sayın Yetkili,

Türk Telekom Grubu İSG-OSGB Hizmet Alımı İhalesi kapsamında hazırlamış olduğumuz Şartname, Sözleşme taslağı ve diğer dokümanlar ekte bulunmakta. Aşağıdaki detayları ve Ekli dokümanları inceleyerek;

Teklifinizi Kapalı Zarf şeklinde, İhaleye katılım için gerekli olan ve şartnamede belirtilen belgeler, Geçici Teminat Mektubu ile birlikte Türk Telekom Acıbadem Satınalma Binasına Derya Kaymak Kemal/ İdris Çorbacı adına,
15.03.2021 saat 12:30 ‘a kadar teslim etmenizi rica ederim.

İhale süresince sadece satınalma ile yazılı iletişimde olunması gerekmektedir.

Genel koşullar:

  • Şartname ve eklerinde yer alan sayılar taahhüt içermeyip, öngörü için paylaşılmıştır.
  • Şartname detaylı olarak incelendikten sonra 11.03.2021 saat 09:30 ‘a kadar tüm yorum ve sorularınız yazılı olarak derya.kaymakkemal@turktelekom.com.tr adresine gönderilmelidir. Bu tarih soru ve yorumlar için son tarihtir. Teklif verme tarihi 15.03.2021 saat 12:30’dur.
  • Sorularınız ve yorumlarınıza dönüşler tek seferde ve toplu olarak yazılı şekilde yapılacaktır.
  • İhale sonrası ekli şartname dikkate alınarak yine ekte yer alan sözleşme imzalanacaktır.
  • İhaleye katılım için 3 ay süreli 250.000 TL tutarında geçici teminat mektubu verilecektir. İhale sonrasında kazanan firma/firmalar ile sözleşme imzalandıktan sonra teminat mektubu iade edilecektir. İhale sırasında /sonrasında etik dışı durumlarda söz konusu teminat mektubu bozdurulacak ve gelir olarak kaydedilecektir.
  • Sözleşme süresi 1 yıl olarak planlanmaktadır. Sözleşmenin sürekliliği hizmet kalitesi ile değerlendirilecektir ve 3 yıla kadar süre uzatımı yapılabilecektir. (1+1+1)
  • Türk Telekom istediği kadar tedarikçi ile istediği bölgede çalışabilecektir.
  • Ekte İllere göre mevcut personel dağılımı yer almaktadır. Bu sayılar taahhüt içermeyip mevcut durumun paylaşımıdır. Teklif verilirken tablonun en sonunda yer alan fiyatlama tablosundaki personel sayıları dikkate alınmalıdır. Fiyat Teklifi verilmesi durumunda ekte yer alan Sözleşmenin , şartnamenin ve tüm dokümanların kabul edildiği varsayılacaktır.
  • İhale kapsamına Türk Telekom Grubu ve iştirak firmalarımız olan olan AssisTT ve TT Destek Hizmetleri de dahil edilecektir. Anılan firmaların bina ve çalışan detayları da ayrıca ekte bulunmaktadır. İhale sonrası her bir iştirak şirketi ile ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır.

Soru - Cevap

İdari Şartname (İdari Şartname)

Hizmet Alımı Sözleşmesi (Türk Telekom Grubu İşyeri Hekimliği İş Güvenliği Uzmanlığı ve Diğer Sağlık Personeli Hizmet Alım Sözleşmesi_003)

Teknik Şartname (OSGB Hizmet Alım_Şartnamesi_2021_V5)

Teknik Şartname Ek1 (EK-1 İş Güvenliği Hizmet Alım Yerleri 2021)

Teknik Şartname Ek2 (EK-2 Işyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Hizmet Alım Yerleri 2021)

Türk Telekom Teklif Tablosu (Türk Telekom-İSG_OSGB İhale Teklif Tablosu)

AssisTT Teklif Tablosu (Assistt-İSG-OSGB İhale Teklif Tablosu)

AssisTT Ek1 (EK-1 AssisTT İş Güvenliği Hizmet Alım Yerleri 2021 (AssisTT))

AssisTT Ek2 (EK-2 AssisTT Işyeri Hekimi Hizmet Alım Yerleri 2021 (AssisTT))

TT Destek Teklif Tablosu (TT Destek-İSG-OSGB İhale Teklif Tablosu)

Üçüncü Taraf Güvenlik Politikası

Gizlilik Taahhütnamesi