Türk Telekom Grubu 2018 1. Çeyrek Sonuçları

​​​​2018 1. çeyreğe ilişkin finansal dokümanları altta bulabilirsiniz.

Faaliyet Raporu

Basın Bülteni

Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Finansal Tablolar

Please find 2018 Q1 related financial documents below​.

Activity Report

Press Release

Consolidated Financial Statements

Consolidated Financial Tables