Sabit Telefon (PSTN) Hattı İptal Olan Abonelere Yönelik Yalın/Türk Telekom Alo Dönüşüm (Köprü) Süreci Hakkında

​​​20 Mayıs 2013 tarihinden önce sabit telefon hizmeti ile birlikte internet hizmeti alan abonelerin sabit telefon hizmetinin iptal olması durumunda internet hizmeti de iptal edilmekte idi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bu süreçte değişikliğe gidilmiş ve 20 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Köprü Statüsü hayata geçirilmiştir.

Köprü Statüsü ile PSTN hizmetinin abone talebiyle ya da borcundan dolayı iptal olduğu durumlarda internet erişimi 60 gün süreyle sonlandırılmayacak ve internet hattı iptal edilmeyecektir.

Köprü statüsü PSTN iptal işleminden sonra 60 gün süre ile abonenin internet erişiminin devam edeceği bir statüdür. İnternet hizmetinin devamı için söz konusu 60 günlük sürede abonenin internet hizmeti Yalın İnternet veya Türk Telekom Alo’ya dönüştürmesi beklenmektedir. 60 günün sonunda dönüşüm gerçekleşmez ise internet aboneliği iptal edilecektir. Köprü Statüsü sırasında internet paket ücreti alınmayacak; faturalandırıldığı durumlarda ise bir sonraki fatura döneminde iade edilecektir.

Köprü Statüsünde yer alan aboneler, internet aboneliklerine ilişkin olarak aşağıdaki işlemleri yapamazlar;

  • Nakil
  • Devir
  • Tarife, Kampanya katılımı/değişikliği
  • Bilgi Güncelleme
  • IP değişikliği talebi
  • İnternet Servis Sağlayıcı Değişikliği talebi