Türk Telekom Grubu 2018 4. Çeyrek Sonuçları

​​​2018 4. çeyreğe ilişkin finansal dokümanları altta bulabilirsiniz.

Basın Bülteni

Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Finansal Tablolar

Please find 2018 Q4 related financial documents below​.

Press Release

Consolidated Financial Statements

Consolidated Financial Tables