Türk Telekom Grubu 2018 3. Çeyrek Sonuçları

​​​2018 3. çeyreğe ilişkin finansal dokümanları altta bulabilirsiniz.

Faaliyet Raporu

Basın Bülteni

Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Finansal Tablolar

Please find 2018 Q3 related financial documents below​.

Activity Report

Press Release

Consolidated Financial Statements

Consolidated Financial Tables​