Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarına ilişkin 2015 3.Çeyreğine Ait Temel Performans Göstergeleri

​​​​​​03.01.2013 tarih ve 2013/DK-SRD/6 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Sabit Şebeke Çağrı Başlatma Pazar Analizi Nihai Dokümanı ile Şirketimize getirilen “Temel performans göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama değerlerinin, işletmeciler arasında kıyas yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde, Kurum tarafından aksi belirtilmediği sürece, üçer (3) aylık dönemler için müteakip ayın sonuna kadar hazırlanarak kendi internet sayfası üzerinden bir sonraki döneme kadar kamuoyu ile paylaşması” yükümlülüğü gereğince hazırlanan Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarına ilişkin 2015 yılı üçüncü çeyreğine ait Şirketimiz Temel Performans Göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama değerlerine aşağıdaki dokümandan ulaşabilirsiniz.​​

PDF Dosyasını İndir