Kullanılmış BT Donanım ve Cihaz Satış İhalesi

​​​​​Şirketimiz depolarında toplanan ihtiyaç fazlası BT Donanım ve Cihazlarının satışı yapılacaktır.

İsteklilerin, son teklif verme günü ve saati olan 17.07.2019 günü saat 11:00’den önce Şirketimiz ilgilisi ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla.

İlgili: Emre Sezer
E-Posta: emre.sezer@turktelekom.com.tr
Telefon: 0 312 555 75 34​​​​​