Türk Telekom Grubu 2019 1. Çeyrek Sonuçları

​​​2019 1. çeyreğe ilişkin finansal dokümanları altta bulabilirsiniz.

Basın Bülteni

Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Finansal Tablolar

Please find 2019 Q1 related financial documents below​.

Press Release

Consolidated Financial Statements

Consolidated Financial Tables