Türk Telekom Grubu 2017 4. Çeyrek Sonuçları

​​​​2017 4. çeyreğe ilişkin finansal dokümanları altta bulabilirsiniz.

Basın Bülteni

Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Finansal Tablolar

Please find 2017 Q4 related financial documents below​.

Press Release

Consolidated Financial Statements

Consolidated Financial Tables