İhtiyaç Fazlası Cihaz/Malzeme Satış İhalesi Nisan 21

​​​​​​​​Türk Telekom Grubu ticari stoklarında bulunan ihtiyaç fazlası cihazları ve malzemeleri satılacaktır. İsteklilerin, ekte yer alan ihale şartnamesi hükümlerini yerine getirmesi sureti ile, tekliflerini; ihale tarihi olan 8 Nisan 2021 Perşembe günü saat 11:00'a kadar kapalı zarf olarak ilgili adrese kargo ile yada elden ulaştırmaları gerekmektedir.

​​​​​​Zarflar ihale komisyonu huzurunda açılıp, değerlendirilip; firmalara ileri bir tarihte bilgilendirme yapılacaktır.

​​​​​​Saygılarımızla

İlgili: Mesut ÇINAR
E-Posta: mesut.cinar@turktelekom.com.tr